Регионалният съвет за развитие на Северен централен район ще заседава утре в Русе

На 23.04.2019 г. (вторник) от 10.00 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район.

По време на заседанието ще бъдат представени и обсъдени Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, както и Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България за периода 2019 – 2030 г.

Ще бъдат разгледани и Методическите насоки за разработване и прилагане на общинските планове за развитие, а Областният информационен център ще запознае присъстващите с реализирани значими проекти на територията на региона, финансирани посредством Европейските структурни и инвестиционни фондове в периода 2014 – 2019 година.

В заседанието, което ще бъде водено от областния управител Галин Григоров, участие ще вземат представители на министерства, областните управители от Северен централен район, представители на общини, организации на работодатели, работници и служители на национално равнище.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен