Вицепрезидентът на FIEC стартира поредица от срещи с ръководствата на строителните федерации на страните от ЦИЕ

Целта е дефиниране на общите предизвикателства, пред които е изправен секторът, и обединяване на усилията за търсене на решения

Вицепрезидентът (ВП) на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) инж. Любомир Качамаков, който е и член на ИБ и УС на КСБ и председател на ОП – София, стартира серия от работни срещи със строителните федерации на страните от Централна и Източна Европа.

В Будапеща, Унгария, ннж. Качамаков се срещна с ръководството на Националната федерация на унгарските строители (ÉVOSZ) – председателя Ласло Кожи и зам.-председателя Золтан Пете. Ден по-късно вицепрезидентът на FIEC посети Словенската камара на строителната индустрия и строителни материали (CCBMIS) в Любляна, където разговаря с новоизбрания председател на организацията Кристиян Мугерли и Йоже Ренар, директор. „Както знаете, през миналата година бях избран за ВП на FIEC, представляващ групата държави от ЦИЕ в организацията – България, Унгария Словения, Словакия, Хърватска, Румъния, Литва и Естония. Считам, че е важно да се срещна с всяка една от федерациите от групата и да чуя от първо лице за състоянието на бранша и проблемите, пред които е изправен във всяка от страните. Сигурен съм – в голямата си част те са едни и същи. Моята позиция е, че заедно можем да работим за поставянето им в рамките на Европейската федерация, а чрез нея като официален представител на индустрията в ЕС и пред европейските институции“, посочи при срещите инж. Качамаков. Той добави и че в неговия ресор като ВП са малките и средните предприятия, които са преобладаващи в строителния сектор.

Като резултат от проведените разговори с унгарската и словенската организация могат да се очертаят и първите общи теми – липсата на кадри и намаляващият интерес на младите хора към инженерните професии, ниските цени в търговете, които водят след себе до недостатъчно заплащане на работещите в сектора, нелоялната конкуренция и дъмпингът на фирми от страни извън ЕС, ниската степен на цифровизация и дигитализация в строителството и нуждата от подкрепа на държавно ниво за въвеждането на BIM технологиите и електронизацията в сферата на обществените поръчки. Инж. Качамаков бе приветстван за инициативата си за провеждане на срещи и получи уверение от председателите на ÉVOSZ и CCBMIS за желанието им да работят в рамките на групата на ЦИЕ за оформяне на общи позиции по актуалните проблеми.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"