Водещи експерти на ВСУ „Черноризец Храбър“ ще обучават млади спортни журналисти и спортисти за справяне с агресията

Обучението ще се проведе от 19 до 21 юли

Водещи експерти на Варненския свободен университет ще обучават спортни журналисти и спортисти да разпознават видовете агресия и зависимости при провеждане и отразяване на спортни събития. Обучението ще се проведе от 19 до 21 юли 2019 г. и в него ще участват 30 млади спортни репортери и спортисти – на възраст до 29 години. Събитието ще завърши с футболна среща, в която участниците ще демонстрират честна игра и спортсменски дух. То е част от проекта „България: Срещу агресията в спорта 2019” на Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), № НПИМД-НЗ-112/2019, Договор 25-00-30/06.06.2019 г., който се реализира с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта за 2019 година, Министерство на младежта и спорта на България. Днес проектът бе представен от Мария Златева – член на екипа на РАПИВ.

Във форума ще участват водещи преподаватели на ВСУ „Черноризец Храбър“ в областите психология, информатика, спорт, национална сигурност, а също и експерти от практиката в областта на дигиталния маркетинг, съобщи доц. д-р Елеонора Танкова – декан на факултет „Международна икономика и администрация“, която представи днес част от лекторския екип. Обучението ще подпомогне изграждането на умения за социално отговорно поведение и ще повиши информираността на младите хора за справяне с рискови ситуации при упражняване на натиск от обкръжаващата среда и разпознаване на рисковите фактори, водещи до различни видове агресия и зависимости, коментира тя. Акцентът в обучението ще е насочен към социалните мрежи, където младите хора общуват все повече.

Подготвили сме изненади за репортерите, които ще се включат в обучението, сподели доц. д-р Галина Момчева – ръководител на катедра „Информатика и икономика“ на Варненския свободен университет. Сред темите, които ще се обсъждат са анализ и оценка на емоцията, провокирана от публикации, отразяващи агресия и проследяване на реакциите на потребителите на социалните мрежи. Ще бъдат представени техники и технологии за оценка на емоции в медийни публикации, специално за социалните мрежи ще се представят и техники за туширане на агресивно поведение на потребители и ще се обсъди въпросът - провокират ли новините агресия. Екипът на професионално направление „Информатика и компютърни науки“ ще запознае журналистите с последните новости в ефективното медийно онлайн позициониране и с актуалните „онлайн помощници“ за спортни журналисти и спортисти, които могат да ги направят по-ефективни и уникални.

„Целим изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване към здравословен начин на живот - като превенция на агресията в спорта и формите на зависимости сред младите хора. Агресията при младите хора може да се повлияе положително от системно занимание със спорт. Той снижава равнището на тревожност, изгражда увереност в собствените сили, повишава самоконтрола и самооценката за справяне с рискови ситуации“, сподели доц. д-р Огнян Къчев – ръководител на секция „Лична защита и спорт“ във ВСУ „Черноризец Храбър“. Той коментира, че агресията сред младите хора е провокирана предимно от стрес, недостатъчно възпитание, подражаване на агресивни поведенчески модели, някои от които се налагат и чрез медиите.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"