ВАС отмени решението, с което ЦИК отряза Сидеров за участие в Панорама

Общество

11-10-2019, 13:41

Снимка:

БНТ

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Още по Темата:

Волен Сидеров предизвика Ангел Джамбазки на двубой

Решението на съда е окончателно, върнаха жалбата на ПП Атака в ЦИК

Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на ЦИК по казуса „БНТ-Волен Сидеров“. ВАС отмени решението, с което Централната избирателна комисия отхвърли искането на "Атака" ЦИК да задължи БНТ да допусне лидера на партията Волен Сидеров до участие в предаването "Панорама".

Съдът връща жалбата на Сидеров срещу решението на БНТ на Централната избирателна комисия за ново произнасяне.

След скандала с „Рефенедум“ по БНТ, от телевизията решиха, че няма да допускат Сидеров до ефир, докато не се извини писмено. Последваха протести на партията пред телевизията и завеждането на въпросното дело във ВАС. Жалбоподателите искаха от съда отмяната на акта на ЦИК и постановяване на решение, с което да се дадат задължителни указания на ЦИК, с които да бъде задължена БНТ да осигури достъп на Сидеров до всички безплатни и платени форми на предизборната агитация.

„Видно от данните по делото, Централната избирателна комисия е сезирана със сигнал подаден от Д. Чуколов, който следва да се квалифицира като жалба, тъй като са изложени оплаквания за нарушения на нормативната уредба, регламентираща предизборната кампания от които са засегнати права на конкретен участник“, пишат административните съдии. В сигнала се посочва получено то „Атака“ писмо от генералния директор на БНТ за посочване на участник, различен от г-н В. Сидеров, в предаването „Панорама“, което ще бъде излъчено на 04.10.2019 г.
„Видно от протокол № 133, съставен за заседанието на ЦИК на 4.10.2019 г., това решение е взето в присъствието на повече от половината от членовете на комисията, в съответствие с изискването на чл. 53, ал. 4 от ИК, като по т. 4 от насрочения дневен ред – доклади по дела, жалби, сигнали и административно-наказателни преписки без да са излагани каквито и да било мотиви, обосноваващи постановяването му“, пише в решението на ВАС.

И още:“Следва да се има предвид, че отразената в решението разпоредба на 189, ал. 4 от Изборния кодекс, както и одобреното с решение №1175 – МИ от 24.09.2019 г. на Централната избирателна комисия Споразумение от 19 септември 2019 г. за отразяване на предизборната кампания, подписано от генералния директор на БНТ и упълномощени представители на партиите коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове, не представляват излагане на фактически основания за издаването му. Наред с горното, представената от административния орган преписка, не съдържа соченото от Д. Чуколов писмо от генералния директор на БНТ с което е обективиран отказа за участие на В. Сидеров в предаването „Панорама““.

Съдът е установил, че ЦИК е взела решението си без да се изложат мотиви и без да се запознае с писмото, с което на Сидеров е отказан достъп до обществената медия. Съдът връща преписката в ЦИК "за произнасяне при спазване на указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона".