Подобрение в развитието показват резултатите от лагера за деца и младежи с ментални проблеми „Вие сте част от нас“

В лагера участваха 25 деца и младежи

Значително подобрение в развитието показват резултатите от изследванията, направени по време на петото издание на международния лагер за деца и младежи с ментални проблеми "Вие сте част от нас" в Атина (Гърция).

В лагера участваха 25 деца и младежи, а инициатор и водеща организация е Федерация Адаптирана Физическа Активност Балкани и Черноморска област (ФАФА) с председател Слав Петков.

В програмата бяха включени множество активности и различни спортни занимания. На старта и финала на лагера участниците преминаха специализирани тестове, които показаха моментното им състояние и физическите им качества.

От проведените изследвания е видно, че се наблюдават положителни тенденции към подобрена психомоторика, концентрация и превключваемост на вниманието. Емоционалната неустойчивост, като фактор на психиката, е подобрена, което е от първостепенна важност за измерваните групи. Резултатите показват подобрения при развиването и стимулирането на способността децата да изразяват това, което чувстват и мислят, чрез рисуване, развиващо въображението и фантазията.

От проведеното изследване на Уилсън се наблюдава засилване на желанието за общуване и комуникация с другите, и готовност да се окаже подкрепа на другите от групата. Подобрява се адаптацията и способността за приспособяване към нова среда, както и положителното усещане и нагласи за тази среда. Засилва се вътрешна мотивация за постигане на цели и успешната им реализация, наблюдава се взаимопомощ и сътрудничество при изпълнение на поставените задачи.

В програмата на лагера участваха специалисти от България, Чехия, Англия и Гърция, като и президентът на "Спешъл Олимпикс" Чехия проф. Хана Вълкова.

Лагерът се финансира по проект на програма на Еразъм+ в сектор „Спорта“ на ЕС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен