Областният управител на Ловеч с позиция относно дейностите по река Вит в района на АМ "Хемус"

Позицията е разпространена от пресцентъра на администрацията

Областният управител на Ловеч има сключен договор от 28 октомври т.г. с предмет на дейност „Почистване речното корито на река Вит в района на АМ "Хемус" в участъците от км 87+800 до км 103+150, включително пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", съгласно утвърдена програма за планово почистване на речните участъци в извън урбанизираните територии на област Ловеч за 2019 г.“. Това се казва в позиция на областния управител на Ловеч Ваня Събчева, разпространена от пресцентъра на администрацията.

В договора изрично е записано, че изпълнителят – "Хидрострой" АД, е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с дейностите по почистване на речните участъци и да осигури безопасни условия на труд при извършване на тези дейности, както и че е длъжен да се обърне към РИОСВ – Плевен, и Басейнова дирекция „Дунавски регион“ (БДДР) – Плевен, за да получи становище и разрешение за ползване на воден обект.

Областният управител, от своя страна, е уведомил БДДР, че е започнала процедура по почистването на река Вит. В края на работния ден на 18 ноември е получено писмо от Басейнова дирекция, че няма правно основание за извършването на посочените дейности. От своя страна, областен управител незабавно е информирала фирмата изпълнител, като с писмото до нея се разпорежда прекратяване на всички дейности по този договор до събирането на изискуемите по закон документи, становища и разрешителни.

Мотивите на областнияуправител за предприемане на действия по почистването на река Вит в този район са на първо място компрометираните участъци, констатирани при многобройни проверки на Междуведомствена комисия, второ - предприемане на реални мерки за защита от наводнения и не на последно място – изграждането на АМ "Хемус" – важен национален обект, който изисква и създаване на нормална зона за работа около строителните дейности.