Община Плевен ще проведе събеседване с одобрените кандидати по проекта за патронажна грижа

Всички подадени документи бяха разгледани и беше съставен протокол със списък на допуснати и недопуснати до втори етап кандидати

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.040-0064-C01 на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” 

Община Плевен проведе процедура за подбор на персонал – медицински сестри, рехабилитатори, психолози и домашни санитари. Приемът на заявления за кандидатстване приключи на 25.02.2020 г.

Всички подадени документи бяха разгледани и беше съставен протокол със списък на допуснати и недопуснати до втори етап кандидати, съобщават от пресцентъра на местната управа.

Всички допуснати кандидати могат да се явят на събеседване в Актовата зала на Община Плевен, както следва:

На 11.03.2020 г. от 12.00 ч. – допуснатите кандидати позициите „медицинска сестра”, „рехабилитатор” и  „психолог”;

На 12.03.2020 г. от 09.00 ч. – допуснатите кандидати за позиция „домашен санитар” – от № 1 до № 17, включително;

На 13.03.2020 г. от 9.00 ч. – допуснатите кандидати за позиция „домашен санитар” – от № 18 до № 33, включително.

Имената на допуснатите до интервю кандидати може да видите тук:

https://www.pleven.bg/bg/vakantni-dlazhnosti/obshtina-pleven-obyavyava-protsedura-za-podbor-na-personal-po-proekt-patronazhna-grizha-za-vazrastni-hora-i-litsa-s-uvrezhdaniya-v-obshtina-pleven

Файлове:Снимка на Деня

Щрихи от Плевен