Още 90 крайно нуждаещи се получават "Топъл обяд у дома" в Гърмен

Програмата е до 19-ти юни

Община Гърмен предоставя хранителна помощ на още 90 крайно нуждаещи се лица по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.".

Целта на програмата е да намали броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност, продължителна социална изолация и условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят прехраната си.

Договорът по Проект „ Целево подпомагане с топъл обяд в община Гърмен“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация“, сключен между Община Гърмен и Агенцията за социално подпомагане на 27.04.2020 г. е за период – 33 работни дни.

От 1 май до 19.06.2020 г. топъл обяд получават хора, попадащи в следните три категории:

- Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;

- Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;

- Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Включените в програмата потребители са избрани чрез специално утвърдена от кмета на общината  процедура и назначена експертна комисия.

Програмата предвижда и оказване на съпътстваща подкрепа, изразяваща се в снабдяване на потребителите с лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства от друг произход, различен от програмата.

Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в община Гърмен“ е част от цялостната социална политика на Община Гърмен.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен