ААП предлага онлайн регистрации в КАТ и скрапинг програма за подмяна на старите автомобили в България

У нас няма единен регистър за състоянието на автомобилите, а държавата не подпомага закупуването на екологични превозни средства

Единен регистър за автомобилите в България, държавна скрапинг програма, която да подпомогне закупуването на екологични превозни средства и онлайн регистрация на новите автомобили в КАТ – това са само част от предложенията на ААП (Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България), които бяха представени по време на онлайн пресконференция днес.

Според представители на асоциацията възможността да се подават заявления за регистрация в КАТ онлайн е една от важните стъпки, които трябва да бъдат предприети, с оглед на епидемиологичната обстановка у нас. ААП изяви и готовност да съдейства на Пътна полиция за стартиране на онлайн регистрациите на нови автомобили, като по този начин се цели намаляването на опашките в КАТ с до 15%, колкото е и броят на регистрациите на нови автомобили в общия брой регистрации. „Електронната услуга ще се извършва с помощта на електронен сертификат на автомобила, издаден от производителя. Тези сертификати се подават към европейска организация, наречена EUCARIS. На базата на подаван от нас VIN номер на автомобила, от Пътна полиция ще могат да теглят този сертификат и така по електронен път да се извършва регистрацията. Очакваме процесът да стартира през следващата година”, заявиха по време на пресконферецията от ААП.

„Едва ли някой ще се изненада, ако кажем, че България разполага с най-стария автопарк в Европа. По официални данни в края на 2019г. средната възраст на автомобилите, които се движат по нашите пътища, е над 18 години. Новите леки коли, тези които са на до 5 години са само 6%, а тези до 10 г. – под 7%. За съжаление над 70% са автомобилите, които са над 15-годишни. И ако тази възраст при хората е тийнейджърска, при автомобилите си е направо старческа. За съжаление, през последната година броят на автомобилите над 20 години в автопарка на България се е увеличил с над 136 000, докато тези до 5 години е намалял с 2 500 броя. Пак никой няма да се изненада, ако кажем, че пътищата ни не са от най-добрите, маркировка обикновено липсва, а и самите ние не сме от най-дисциплинираните шофьори. Но със сигурност у нас не отчитаме достатъчно ясно категоричният факт, че и състоянието на автомобилния парк е един от фундаментите на пътната безопасност. Връзката между възрастта на автомобилите и тяхната сигурност и надеждност отдавна е задълбочено изследвана и многократно доказана в световен мащаб. Това, че караме стари коли, в лошо техническо състояние, без да са оборудвани със съвременни технологии за безопасност, пряко води и до високата смъртност при пътни произшествия. През 2018г. в 6 684 тежки катастрофи са загинали 611 и са ранени 8 466 участници в движението. През 2019г. техният брой се увеличава – тежките инциденти са 6 730, с 628 загинали и 8 499 ранени. “Евростат” отчита, че България е държавата с най-много жертви при пътни произшествия в ЕС за 2018г. – 89 на 1 млн. души население”.

Състоянието на автомобилния парк ни подрежда и на едно от първите места в класациите на ЕС за замърсяване на въздуха с фини прахови частици. За всички нас е ясно, че една от основните причини за попадането на България в негативните статистики е изключително остарелият автомобилен парк. Но още по-важно е, че той пряко и косвено застрашава нашето здраве. На практика за последните 30 години не са предприемани почти никакви мерки на държавно ниво за устойчиво, екологично и технологично развитие на транспортния сектор.

За обновяване на автомобилния парк и за намаляване на негативните последици от остарелите, несигурни и спомагащи за замърсяването на въздуха автомобили, ние предлагаме създаване на постоянна държавна програма за бракуване (скрапинг) на стари автомобили от всички категории и класове. „Програмата ще насърчи замяната на част от неефективните, необорудваните със съвременни системи за активна и пасивна безопасност, силно замърсяващи превозни средства с нови автомобили. Освен всички положителни резултати, които изброихме до момента, тази програма ще подпомогне и фирмите от бранша в този труден конкретен момент и ще стимулира автомобилния пазар за преодоляване на последиците от COVID-19. Защото пандемията оказа значително негативно икономическо и финансово въздействие върху автомобилната индустрия, включително и на българските компании, работещи в сектора. От началото на кризата намалението на оборота от дейността на членовете на ААП е близо 35 %. Проучването на въведените в европейските държави (22 от 28!!) подобни програми с икономически стимули за увеличаване на пазарното търсене на нови автомобили е подобрило значително състоянието на автопарка в тези страни, намалило е броя на пътните инциденти и е подобрило чистотата на въздуха”, заяви Храбрин Иванчев, председател на ААП.

Предлаганата скрапинг програма е с няколко основни елемента:
Всеки гражданин в България, който предаде за бракуване/разкомплектоване употребяван регистриран автомобил с първа регистрация преди 01 Януари 2005 г. или с екологична категория от „Евро 1” до „Евро 3” (над 15 год. възраст) да получи бонус при закупуване на фабрично нов автомобил, от категория М1 и N1, без ограничения в сегментите.

Бюджет за Програмата: 50 350 000 лв.

Направените разчети показват, че програмата не само ще стимулира обновяването на автомобилния парк и ще ограничи негативните тенденции, но ще има положителен ефект и за държавния бюджет на страната. Сумата и броят на автомобилите е определен на база 15% от прогнозния брой продавани нови автомобили за съответната година. Това означава, че ще могат да бъдат изтеглени над 9 000 автомобила на възраст над 15години. В това време ще бъдат закупени същия брой нови автомобили, отговарящи на най-високите изисквания за екологичност и безопасност в Европа.

Предлаганата субсидия за закупуване на фабрично нов автомобил е диференцирана, както следва:
– електрически BEV – 10 000 лв.;
– автомобили с хибридно/плъгин хибрид задвижване HEV/PHEV – 7 500 лв.;
– с екологична категория „Евро 6d” – 5 000 лв.

При примерна цена за новозакупен автомобил по програмата в размер на 35 000 лв. с ДДС, очакваните постъпления в държавния бюджет за същия период ще се увеличат от внесено ДДС, корпоративен данък и данък дивидент, годишния данък „превозно средство” и от винетни стикери със сумата от над 70 000 000 лв.”, заявяват още от ААП.

„Наш приоритет е и създаването на единен регистър за автомобилите в България. ААП направи предложение в проекта на нов Закон за движение по пътищата да бъде регламентиран неговата функционалност. Подобен регистър е направен в много европейски държави, като в него се вписват всички ППС при първоначалния преглед и регистрация. В процеса на ползване му, всеки, който има досег с превозното средство, следва да отбелязва извършените дейности – ремонти, застрахователни събития, технически прегледи и т.н. В електронното досие на всеки автомобили ще има пълна база данни относно техническата изправност на ППС, вкл. и показанията на километража. От тази база данни всички фирми, които си взаимодействат с автомобилния бранш, ще могат да черпят достоверна и сигурна информация, както и потребителите ще могат да направят справка за даден автомобил, преди да го купят срещу минимална такса. Нашият призив е да започнем да управляваме процесите, свързани с автопарка на България. Стартирайки с контрола на вноса на употребявани автомобили – да се знае какви коли идват, че са технически изправни и не замърсяват прекомерно околната среда.”, заяви по време на пресконференцията Храбрин Иванчев.

От ААП споделиха и подробности за предстоящото провеждане на дългоочаквания автосалон 2021-а, както и за изложенията за товарни автомобили и мотоциклети, които насърчават навлизането на новите технологии при задвижването, сигурността и екологичността. “Очакваме при нормализиране на обстановката и отмяна на извънредното епидемиологично положение, провеждането на „Мото Експо 2021” през м.Март, „Трък Експо 2021” през м.Юни и най-очакваното „Автомобилен салон София 2021” през м.Октомври 2021 година.

ПРОУЧВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ ПРОГРАМИ С ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК

ИСПАНИЯ
На 16 юни 2020 г. испанският министерски съвет одобри план в размер на 3,75 милиарда евро за насърчаване на испанската автомобилна индустрия. Този план ще осигури безвъзмездни средства и данъчни облекчения за физически лица, фирми, самостоятелно заети лица и публични образувания, както и инвестиции в иновации и обучение. Първият транш от 1,53 милиарда евро от общия бюджет ще бъде отпуснат през 2020 г., а останалите средства ще бъдат отпуснати през 2021 г.
Според плана 3,75 милиарда евро ще бъдат разпределени за следните мерки:

– 250 милиона евро за обновяване на автопарковете на обществени институции
и за обществеността (включително градските автобуси), както и субсидии за
обновяване на частни превозни средства. Мярката ще бъде достъпна за пътническите автомобили, лекотоварни превозни средства, както и тежки търговски превозни средства и автобуси.

Критерии за ползване на субсидиите за леки автомобили:
• Изкупуване на употребявани леки автомобили над 10 г. и лекотоварни автомобили над 7 г.

• Закупуваните нови леки автомобили да бъдат с емисии под 120 г. СО2/км., за лекотоварните превозни средства – под 150 г. СО2/км.

Размерът на директната субсидия варира (от 400 до 1000 евро) в зависимост от ефективността на превозното средство и е приложима за придобиване на нови пътнически превозни средства от физически лица на стойност до 35 000 евро (45 000 евро за превозни средства за потребители с ограничена мобилност). Тази мярка вече е влязла в сила с Кралския указ – закон 25/2020 от 3 юли, като част от спешни мерки за насърчаване на реактивирането на икономиката и увеличаване на заетостта.

Диференциация на размера на субсидията за леки автомобили:

• BEV/PHEV с електрически пробег до 40 км. или CNG/LNG – в зависимост от класа на енергийна ефективност,субсидията е в размер от 400 до 1000 евро

• ICE (бензин/дизел)в зависимост от енергийния клас от 400 до 800 евро

• Размерът на бонуса се редуцира при клиенти средни или големи фирми

• Производителите/търговците на нови автомобили са задължени да добавят към бонуса от държавата за BEV/PHEV с електрически пробег до 40 км. или CNG/LNG сумата от 1000 евро

Диференциация на размера на субсидията за товарни автомобили и автобуси:
• До 18 т. – 2000 евро
• Над 18 т. – 4000 евро

При продажба на ново превозно средство BEV без изкупуване на употребяван автомобил, бонусът е в размер на 4000 евро.

– Провеждане на обществени поръчки в размер на 200 милиона евро за закупуване на ниско емисийонни автомобили и такива с нулеви нива на вредни емисии (сумата се разпределя между държавата и общините)

– 300 милиона евро за адаптиране на градовете към новите нужди от мобилност,инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства и електрификация на транспорта. Основно цел е изграждането на 50 000 зарядни станции до 2023 г.

– 415 милиона евро за насърчаване на научните изследвания за развитието на иновациите в автомобилния сектор, с акцент върху дигитализацията и свързаността, с цел постигане на устойчива мобилност и свързаната с нея индустрия.
– 95 милиона евро за насърчаване на професионалното обучение и квалификация на работниците в бранша.

ИТАЛИЯ
В Италия се създава пакет от стимули за насърчаване на продажбите както на ICE, така и на хибридни и електрически превозни средства -EV. Субсидиите са ограничени до два типа превозни средства: двуколесни и четириколесни.
Купувачите на автомобили Euro 6 с емисии на CO2 до 110 г. CO2/км с цена, до 48 400 евро, ще получат субсидия от 3500 евро, ако бракуват кола на възраст 10 или повече.

Увеличението на премиите ще се прилага от 1 август до края на 2020 година – за електрически и хибридни превозни средства до брутна цена от 61 000 евро. По-конкретно, чисто електрическите превозни средства ще бъдат субсидирани с 6000 евро през този период, вместо предходните 4000 евро.
Всеки, който бракува стария си автомобил с двигател с вътрешно горене във връзка с покупката на електромобил, ще получи 10 000 евро (по-рано 6 000 евро).

Хибридите с емисии на CO2 между 21 и 60 гр./км. ще бъдат субсидирани с 6 500 евро или 3 500 евро, при извеждане от експлоатация на употребяван автомобил. Преди това тези ставки бяха съответно 2500 и 1500 евро.

Увеличените стимули се финансират съвместно от държавата и от производителите на автомобили.

Петгодишно освобождаване от данъци за електрическите превозни средства от датата на първа регистрация.
След този период, 75% намаление на данъчната ставка.

Двуколесната категория има две подкатегории: тип L1 и L3 двуколесни, първата с максимална скорост 45 km / h; и вторият вид на двуколесни превозни средства са превозни средства с работен обем на двигателя над 50 cc и максимална скорост, надвишаваща 45 km / h. Само нови, електрически или хибридни двуколесни, които са се регистрирали в Италия през тази година и имат мощност под 11 kW, отговарят на условията за тези субсидии.
Осигурено финансиране от 60 млн. евро за 2019 г. и 70 млн. евро за всяка от годините 2020 и 2021 г.
РУМЪНИЯ
За 2020 г. правителството на Румъния е определило най-големия бюджет досега както за класическата програма за скрап на автомобили – „Рабла“, така и за програмата, насочена към стимулиране на продажбите на електрически превозни средства („Рабла плюс“).

Схема за подновяване (RABLA) за леки автомобили:

• 10 000 евро за покупка на електрически автомобили – BEV.

• 4,250 евро за закупуване на нов PHEV с ≤50 g CO2 / km.

• 734 евро за закупуване на нова кола или мотоциклет

В Румъния вече е възможно да получите финансов бонус, ако бракувате старата си кола и купите нов мотоциклет. Допълнителен бонус се дава за закупуване на електрически мотоциклет.

План – 53 милиона евро за създаване на станции за зареждане на електрически превозни средства. Програмата има за цел да създаде мрежа от зареждащи станции в цяла Румъния за хибридни и електрически превозни средства. Той ще обхваща градски, крайградски и селски райони.

ГЕРМАНИЯ

В съществуващата система премиите на федералното правителство ще бъдат удвоени под формата на нова „премия за иновации“. За BEV субсидията ще се удвои от 3000 евро на превозно средство на 6 000 евро за превозни средства до 40 000 евро, и от 2 500 на 5000 евро за превозни средства на стойност от 40 000 до 65 000 евро. За PHEV правителствената субсидия също ще се удвои от 2,250 на 4500 евро за превозни средства, струващи до 40 000 евро, и от 1,875 на 3 750 евро за превозни средства от 40 000 до 65 000 евро. Допълнително условие е автомобилите PHEV е да отделят максимум 50 g CO2/км или да имат електрически обхват от поне 40 км. Това изискване за обхват важи до 31 декември 2021 г., впоследствие ще бъде увеличено до 60 км. От 1 януари 2025 г. той ще се увеличи до 80 км. В допълнение, производителите остават задължени да плащат допълнителна премия за покупка от 2500 до 3000 евро за BEV и 1,875-2225 евро за PHEV. Тази мярка е ограничена до 31 декември 2021 г.
Общ размер на бонуси за покупка на автомобили с цена по ценова листа ≤€40,000:
• 9,000 евро за BEVs и FCEVs.
• 6,750 евро за PHEVs.
Общ размер на бонуси за покупка на автомобили с цена по ценова листа >€40,000:
• 7,500 евро за BEVs и FCEVs.
• 5,625 евро за PHEVs.
– Предвижда се създаване на програма за бонуси в периода 2020 – 2021 г. за бъдещи инвестиции, направени от производители на превозни средства и индустрията на доставките. Програмата ще бъде предназначена за насърчаване на инвестиции в нови технологии, процеси и оборудване, като за целта е осигурена сумата от 1 милиард евро.
– Допълнителни 2,5 милиарда евро трябва да бъдат инвестирани за насърчаване разширяването на зарядната инфраструктура като необходима предпоставка за ускоряване на електромобилността. По-специално средствата ще бъдат инвестирани в разширяването на модерна и безопасна инфраструктура от точки за зареждане, насърчаване на научните изследвания и развитие в областта на електромобилността и производството на батерии.

ФРАНЦИЯ
Франция увеличи стимулите за закупуване на BEV или PHEV, който може да измине поне 50 км в електрически режим. Леки и лекотоварни автомобили, отделящи по-малко от 20g CO2/км, имат право на бонус в зависимост от цената на превозното средство и типа на клиента.

Бонус за закупуване на автомобили или микробуси с ≤ 20 g CO2/км:

• 7 000 евро за домакинства, цена на превозното средство ≤ 45 000 евро

• 5000 евро за юридически лица, цена на превозното средство ≤ 45 000 евро

• 3000 евро за домакинства и юридически лица:
– Цена на превозното средство между 45 000 и 60 000 евро.
– микробуси и леки автомобили FCEV с цена> 60 000 евро.

За електрически превозни средства с две или три колела бонусът е 900 евро.
За електрически велосипеди и за домакинства с ниски доходи бонусът е 200 евро.

Схема за скрап за закупуване на втора употреба или
нови превозни средства с ≤50 g CO2 / km, цена ≤ 60 000 €:

• Автомобили:
-5000 евро за домакинства, в зависимост от доходите.
-2500 евро за юридически лица.

• Ванове: 5000 евро (за домакинства или юридически лица).

Схема за бракуване – Правителството предлага бонус „премия за преобразуване” за скрап за предаване на стар автомобил и закупуване на нов автомобил с всякакви задвижвания. Тази субсидия във Франция обаче е ограничена до 3000 евро, предлага се само за домакинства с ниски доходи и е ограничена до максимум 200 000 превозни средства с емисии под 116g CO2/км (в WLTP-условия), които заменят превозно средство, което е на минимум 9-годишна възраст.Двата бонуса могат да бъдат комбинирани и купувачът на автомобил може да получи до 12 000 евро стимули, ако отговаря на изискванията за двете програми.

 

СЛОВЕНИЯ
Изисквания за да бъде ползван финансов стимул:
• закупуване на ново превозно средство от категории M1, N1, L7e или L6e без емисии на CO2 с електрическо задвижване;

• преобразуване на превозно средство в електрическо превозно средство или закупуване на превозно средство, което е преобразувано на електрическо превозно средство, така че серийно монтираният двигател с вътрешно горене е заменен от задвижващи електро двигател, категории M1, N1, L7e или L6e;

• закупуване на нов плъгин – хибриден автомобил или ново превозно средство с електрическо задвижване с удължен пробег, с емисии на CO2 на емисии под 50 g CO2 /км, категория M1 или N1.

Схема за стимулиране покупката на нови МПС:
• 7500 евро за ново електрическо превозно средство без емисии на CO2 или за електрически трансформиран автомобил, категория M1;

• 4500 евро за ново електрическо превозно средство без CO2 емисии или моторно превозно средство, категория N1 или L7e;

• 4500 евро за нов плъгин-хибриден автомобил или ново електрическо превозно средство с увеличен пробег, с емисии на CO2 под 50 g / km, категория M1 или N1;

• 3000 евро за ново електрическо превозно средство без CO2 емисии или моторно превозно средство, категория L6e;

• 1000 евро за ново електрическо превозно средство без емисии на CO2 от категория L3e или L4e или L5e;

• 500 евро за ново електрическо превозно средство без емисии на CO2 от категория L1e-B или L2e;

• 200 евро за ново електрическо превозно средство без емисии на CO2 от категория L1e-A.

БЕЛГИЯ
Стимули за придобиване на чисти превозни средства на федерално ниво:
• намаление на данъка върху доходите на физическите лица с 15% (до максимум 3140 евро) върху покупната цена на моторен дву- или триколесно МПС, закупено от частно лице и което се захранва изключително от електромотор, който може да транспортира най-малко две лица и за които е необходимо свидетелство за управление;
• намаление на ПДФО с 15% (до максимум 5150 евро) от покупната цена на моторен четириколесен автомобил (без автомобили М1), закупен от частно лице и който се захранва изключително от електромотор, който може да транспортира поне два лица и за които е необходимо свидетелство за управление
Премия с ниски емисии (LEZ)
След въвеждането на схемата LEZ (зона с ниски емисии) на 1 януари 2018 г., най-замърсяващите превозни средства са забранени в региона на столицата Брюксел. С всяка следваща година условията за достъп стават по-строги. В този контекст, регионът на столицата Брюксел иска да помогне на микро и малките компании да заменят старите си леки търговски превозни средства. Тази помощ се изразява в предоставяне на премия до 3000 евро.
Условие за получаване е фирмата да бъде микро (<10 работници) или малка (от 10 до 49 работници), работеща в един от допуснатите сектори на дейност;

Инвестицията трябва:
• има връзка с дейността на компанията;
• да се записва като дълготрайни активи в годишния финансов отчет (юридически лица) или в таблицата за амортизация (физически лица);
• касае се за ново имущество: превозните средства втора употреба не се допускат (с изключение на тези, придобити от професионалист, чиято дейност включва продажба на такива превозни средства);
• някои видове инвестиции не са разрешени: разходни разходи, свързани с износа, наем и др.
Превозното средство, което трябва да бъде заменено, трябва да бъде от категория N1 (леки търговски превозни средства) и трябва да бъде регистрирано в региона на столицата Брюксел;

Изисквания за заменяното превозно средство :
• от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. (година на кандидатстване за премията) да бъде стандартно дизелово превозно средство със стандарт Euro 3 / III (забранено в RBC от 2020 г.);
• от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2021 г. да бъде стандартно дизелово превозно средство със стандарт Euro 4 / IV (забранено в RBC от 2022 г.);
• от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2024 г. да бъде дизелово превозно средство с Euro 5 / V или автомобил с бензин или природен газ Euro 2 / II (забранено в RBC от 2025 г.).
Във всеки период, определен за заявлението за премия, замененото превозно средство трябва да бъде само от споменатия стандарт (например през 2019 г. могат да бъдат заменени само превозни средства Euro 3 / III, а не автомобили Euro 4 / IV или Euro 5 / V) ,
Изисквания за новото превозно средство:
• да не се захранват от дизелов двигател;
• трябва да са от категория N1 (лекотоварни превозни средства);
• трябва да бъдат регистрирани в региона на столицата Брюксел (освен в случай на лизинг);
• трябва да бъдат закупени за ефективна работа в региона на столицата Брюксел.
Компанията може да се възползва от тази премия за максимум три превозни средства на период.
Финансови стимули за компаниите за инвестиции в околната среда
Тези стимули се прилагат за компании, които придобиват електрически, хибридни или пътни превозни средства с горивни клетки. Финансовата помощ е ограничена до 80 000 евро за компания, 5000 евро за търговски превозни средства и 20% от допустимата инвестиция от 3 000 евро за други превозни средства.

ГЪРЦИЯ
Схема за стимулиране покупката на нови МПС:
• Възстановяване на 15% от цената на закупуване на автомобили BEV (до 5500 евро), плюс допълнителни 1000 евро, ако стар автомобил е бракуван (10 или повече години).

• Възстановяване на 25% от цената на закупуване на такси BEV в размер до 8 000 евро (15% за PHEV с ≤50 g CO2/км), плюс допълнителни 2 500 евро, ако се бракува старо такси.

• Възстановяване на 15% от цената на закупуване за микробуси, но не повече от 5 500 евро за BEV; 4000 евро за PHEV, плюс 1000 евро за бракуване.

Допълнителни стимули за фирмени нови МПС:
• Освобождаване от данъци на фирмени BEV и PHEV, отделящи до 50 g CO2/ км с цена на дребно до 40 000 евро.

• Приспадане на 30% от лизинговите разходи за фирмени автомобили BEV и PHEV.

УНГАРИЯ
От 15 юни 2020 г. са въведени стимули за закупуване на електрически автомобили:
• 7 350 евро за автомобили с цена по ценова листа до 32 000 евро
• 1500 евро за автомобили с цена по ценова листа от 32 000 евро и 44 000 евро
Освобождаване от данъци на фирмени BEV и PHEV.

ХЪРВАТСКА
Схема за стимулиране покупката на нови МПС с ограничения – в рамките на отпуснатите от правителството средства и срок – до края на 2020 г.:
• Бонус в размер на 9 200 евро за BEVs.
• Бонус в размер на 4 4600 евро за PHEV.

АВСТРИЯ
Бонус (до края на 2020 г.) за закупуване на нови електрически автомобили и микробуси с обхват от 50 км и цена по ценова листа до ≤ 60 000 евро:
• 3000 евро за BEV и FCEV.
• 1 250 евро за PHEV и EREV.

Легенда:
BEV – електрическо превозно средство, което използва изключително химическа енергия, съхранявана в акумулаторни батерии, без вторичен източник на задвижване. BEV използват електрически двигатели. Те получават цялата мощност от батерии, зареждани от външен източник на електрическа енергия.
PHEV – хибридно електрическо превозно средство, чиято батерия може да се презареди, като се включи към външен източник на електрическа енергия, както и от бордовия двигател и генератор. Повечето PHEV са пътнически автомобили, но има и PHEV версии на търговски превозни средства и микробуси, камиони, автобуси, влакове, мотоциклети, мотопеди и военни превозни средства.
FCEV – превозно средство с горивни клетки е електрическо превозно средство, което използва горивна клетка, понякога в комбинация с малка батерия или суперкондензатор, за захранване на бордовия си електромотор. Горивните клетки в превозните средства генерират електричество, обикновено използвайки кислород от въздуха и сгъстен водород. Повечето превозни средства с горивни клетки се класифицират като превозни средства с нулеви емисии, които отделят само вода и топлина.
EREV – електрическо превозно средство с удължен пробег. Удължителят на пробега е спомагателен енергиен блок на базата на гориво (APU), който разширява обхвата на електрическо превозно средство с акумулатор, като задвижва електрически генератор, който зарежда батерията на автомобила. Най-често използваните удължители на пробега са двигатели с вътрешно горене, но могат да се използват горивни клетки или други типове двигатели.
CNG – превозно средство задвижвано от компресиран природен газ (метан, съхраняван при високо налягане) , който се използва вместо бензин, дизелово гориво и втечнен нефтен газ (LPG).
LNG – превозно средство задвижвано от двигател на втечнен природен газ.
ICE – превозно средство задвижвано от двигател с вътрешно горене.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"