Сийка Милева: По силата на законите МВР изпълнява указанията на прокурорите, а не обратно

Призивите на служебния министър на вътрешните работи за налагане на дисциплинарни наказания и отстраняване на колеги застрашава разделението на властите, каза пред „24 часа“ говорителят на главния прокурор.

Голяма част от получените докладни записки от МВР бяха непълни и не съдържаха достатъчно данни за извършено престъпление, което наложи възлагането на допълнителни проверки от страна на наблюдаващите прокурори, допълни Сийка Милева.

Тя припомни, че „съгласно действащото законодателство органите на МВР следва да изпълняват указанията, дадени им от съответните наблюдаващи прокурори, а не обратното“.

Милева обясни, че Върховна касационна прокуратура е направила анализ на постъпилите сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство.

„Следва да се отбележи, че в периода непосредствено преди изборния ден, се наблюдава увеличение на опитите за неправомерно влияние

върху изборния процес. В тази връзка очакваме подобряване на координацията и взаимодействието с МВР с цел да се гарантира провеждането на честни и прозрачни избори“, каза още Милева.

По думите ѝ „проблемите в координацията между прокуратурата и органите по разследването биха били причина, която може да доведе до избягване на наказателна отговорност на част от лицата, заподозрени в извършването на престъпления против политическите права на гражданите“.

„В една демократична и правова държава са недопустими атаки от представители на изпълнителната власт срещу представители на независимата съдебна власт, които уронват устоите на държавността и са в интерес само и единствено на престъпността. Прокуратурата ще защити и ще застане зад всеки магистрат, който изпълнява служебните си задължения съгласно закона“, за още тя.

Милева отново призовава представителите на изпълнителната власт „да се въздържат от подобни изказвания, защото само успешното взаимодействие, а не войната, са ключов фактор за постигане на резултатите в противодействието на престъпността“.