МОСВ: Има индикации за замърсяване на морската вода от товара на заседналия кораб

От МОСВ съобщават, че Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) е анализирала резултатите от изпитване на двете водни проби, взети на 25.09.2021 г . Оттам припомнят, че по време на проверката бяха взети две водни проби от акваторията на Черно море – първата до товарния кораб „Vera SU” в посока открито море, а втората пред носа на кораба, където е предполагаемото изтичане на товара.

Резултатите от изпитване на пробите за азот нитритен показват, че към 15 часа на 25 септември има индикации за замърсяване на морската вода от товара на кораба.

В момента екип от експерти на БДЧР и РЛ - Варна са на място за повторна проверка и пробонабиране.