Андрей Слабаков: Трябва да разработим нови методи за откриване и лечение на онкологичните заболявания

Политика

25-11-2021, 09:59

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Евродепутатът от ВМРО организира онлайн конференция на тема „Европейската стратегия за борба с рака: дългосрочният ефект върху нашето здраве“

Евродепутатът от ВМРО и член на групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) Андрей Слабаков организира онлайн конференция на тема „Европейската стратегия за борба с рака: дългосрочният ефект върху нашето здраве“.

Събитието ще се проведе от 10.30 часа в събота (27 ноември) и ще бъде излъчено на страницата на Слабаков във фейсбук, където може да задавате своите въпроси (https://www.facebook.com/events/448745643266196).

Както е известно, Андрей Слабаков е заместник-координатор за ЕКР на Специална комисия за борба с рака, създадена от Европейския парламент вследствие на изключително тревожен анализ за нарастване на случаите на онкологични заболявания през последните 20 години. Нейната цел е да проучи детайлно темата и да публикува подробен доклад с препоръки, който да подпомогне Европейската комисия в работата ѝ по мерките, описани в План за борба с рака до 2030 г., публикуван в началото на годината.

„Трябва да акцентираме силно върху превенцията на ракови заболявания. В България и в много други държави от Централна и Източна Европа много често заболяването се установява късно, когато е изключително трудно за лечение. Достъпът до прегледи и лечение също е от огромно значение. Огромна част от населението не живее в големите градове и трябва да работим за насочването на средства към тях - за прегледи, специалисти и лечение. Необходимо е да използваме всички съвременни канали за споделяне на информация и да разработим нови методи за откриване  и лечение на онкологичните заболявания. Трябва да се работи и за преодоляване на огромните разлики в материалната база между отделните държави“, казва Слабаков.

Конференцията, организирана от българина, е една от последните дискусии преди финализирането на доклада към Европейската комисия. В нея ще вземат участие Йоанна Копчинска - заместник-председател на Специалната комисия за борба с рака за ЕКР, Пиетро Фиоки - докладчик в сянка за ЕКР на Доклада относно Плана на ЕС за борба с рака, Долорс Монсерат (Европейска народна партия) - докладчик на Европейския парламент относно Стратегията на ЕС за фамацевтичната индустрия и лекарствата, проф. д-р Добрин Константинов – Началник на Клиника по детска кли­­нична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ (София), доц. д-р Наталия Чилингирова – Началник на Клиника по ме­ди­цин­ска онкология към УМБАЛ "Сърце и мозък" (Плевен), представители на Министерството на здравеопазването и множество именити български специалисти в областта на борбата с онкологичните заболявания. Специален гост ще бъде Ивана Катанео - заместник-председател на Онкологична платформа на Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.

            След приключване на дискусиите, докладчик на Европейския парламент за Плана на ЕС за борба с рака Вероник Трийе-Леноар (Обнови Европа) ще публикува текст, като измененията ще бъдат гласувани в Специалната комисия на 6 декември 2021 г. След това утвърденият доклад ще влезе в пленарната зала на Европейския парламент в началото на 2022 г. за финално гласуване. Ако бъде приет, ще бъде изпратен на Европейската комисия и ще е официалната позиция на Европейския парламент по темата.

По данни на серия от проучвания преди кризата с COVID-19, заболеваемостта от рак в Европа се увеличава с около 50% - от 2,1 милиона до 3,1 милиона случая между 1995 и 2018 г. За същия период има близо 20% увеличение - от 1,2 милиона на 1,4 милиона смъртни случая от ракови заболявания. През 2020 г. 2,7 млн. души в Европейския съюз са били диагностицирани с рак, а други 1,3 милиона души са починали в резултат от раково заболяване. Здравните разходи, изразходвани за лечение на рак са се удвоили от 52 милиарда евро на 103 милиарда евро в Европа между 1995 и 2018 г.

Онкологичните заболявания са втората основна причина за смъртност в държавите членки след сърдечно-съдовите заболявания. Очаква се през следващите десетилетия случаите на ракови заболявания да се увеличат поради демографските промени, а според Световната здравна организация между 30 и 50% от всички случаи на ракови заболявания са предотвратими.

В България смъртността от ракови заболявания се увеличава от по-малко от 200 случая на 100,000 човека през 1995 г., на над 250 случая през 2018 г. У нас шансът за оцеляване след повечето ракови болести се подобрява, но продължава да бъде сред най-ниските в ЕС, заедно с други държави от Източна Европа.

 

ПРОГРАМА

ЕВРОПЕЙСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА БОРБА С РАКА: ДЪЛГОСРОЧНИЯТ ЕФЕКТ ВЪРХУ НАШЕТО ЗДРАВЕ

Онлайн конференция с евродепутати и международни експерти в онкологията

27 ноември 2021 г.

10:30 - 17:30

10:30 – 10:40

 

Откриване и встъпителни думи

 

Андрей Слабаков – член на Европейския парламент

10:40 – 11:00

 

Планът за борба с рака, поглед напред

 

Йоанна Копчинска – заместник-председател на Специалната комисия за борба с рака за ЕКР

 

Представяне на Пиетро Фиоки и разговор на Андрей Слабаков  с него.

11:00 – 11:20

 

Специалната мисията на Европейския съюз за иновации в онкологията

 

Барбара Киерстенс – Действащ директор на дирекция „Здравеопазване“, Генерална дирекция за научни изследвания и иновации, Европейска комисия

11:20-11:50

Гледната точка на Европейския парламент

 

Долорс Монсерат (Европейска народна партия) – Докладчик на Европейския парламент относно Стратегията на ЕС за фармацевтичната индустрия и лекарствата

 

Пиетро Фиоки – докладчик в сянка за ЕКР на Доклада относно Плана на ЕС за борба с рака

 

Андрей Слабаков – член на Европейския парламент, Специална комисия за борбата с рака

11:50 – 12:00

 

Българската гледна точка и подход към борбата с рака

 

Д-р Мария Тюфекчиева – началник отдел „Промоция на здравето и профилактика“ към дирекция „Опазване на общественото здраве и здравен контрол“, Министерство на здравеопазването

12:00 – 12:30

 

Дискусия с въпроси и от експерти по онкология

12:30 – 14:30

 

Програмна пауза

14:30 – 16:00

 

Дългосрочният ефект от Планът на ЕС за борба с рака върху нашето здраве - кръгла маса

 

Модератор: Андрей Слабаков

 

проф. д-р Добрин Константинов – Началник на Клиника по детска кли­­нична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София: "Децата с онкохематологични заболявания в Бъл­га­рия - перспектива през призмата на Европа",

 

доц. д-р Димитър Калев – Ръководител на Направление "Ме­ди­цин­ска онкология и лъчетерапия" в Онкологична болница, Вар­на:  Тро­и­цата на Националния раков план: дефиниции / ре­ше­ния / по­ли­ти­ки,

 

доц. д-р Илина Мичева – Началник на Отделение по транс­план­та­ция към Клиниката по хематология в болница “Св. Марина”, Варна: „Кли­­нич­ната хематология в България на фокус. Съ­вре­мен­ни пре­диз­­ви­кателства и непосрещнати нужди в грижата за па­циенти със зло­качествени кръвни заболявания“

 

доц. д-р Наталия Чилингирова – Началник на Клиника по ме­ди­цин­ска онкология към УМБАЛ "Сърце и мозък", Плевен: „Европейският план за борба с рака в България – предизвикателства и пер­спек­ти­ви“

 

д-р Александрина Влахова – Председател на Българското дружество по патология: „Диагнозата, без която не можем“

 

д-р Станимир Хасърджиев – Създател и Председател на На­цио­нал­на па­ци­ен­т­с­ка организация (НПО): „Защо пациентът трябва да е във фокусът на всяка онкологична стратегия“.

 

Специален гост Ивана Катанео – Заместник-председател на Он­ко­ло­гична платформа на Европейската федерация на фар­ма­цев­тич­ни­те индустрии и асоциации (EFPIA)

 

Заключителни думи от Министерството на здравеопазването на Република България

 

Д-р Ивиан Бенишев – Директор на дирекция „Лечебни дейности“

16:00 – 17:00

 

Въпроси от публиката

 

17:00 – 17:30

 

Закриване

 

Андрей Слабаков

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"