Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда

Политика

26-05-2022, 08:46

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда. Измененията са точка първа в програмата на Народното събрание за днес, съобщават от БТА.

Промените са приети на първо четене в пленарната зала на 26 януари т.г. С тях се цели усъвършенстване на законодателството по опазване на околната среда и постигане на по-високо ниво на хармонизация с европейското законодателство в областта на емисиите от промишлеността, оценката на въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти, и контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.

Предложените промени отразяват препоръките и бележките във връзка със стартиране на процедури за нарушение относно неправилното транспониране на някои от разпоредбите на директивите в цитираните по-горе области. Осигурява се право на достъп до правосъдие, което е съобразено с изискванията на Директива 2003/35/ЕО за осигуряване на участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

При разглеждането на промените на второ четене, парламентарната комисия по околната среда и водите запази обжалването само на една съдебна инстанция на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) за обекти от национално значение или стратегическа важност. Част от депутатите от комисията и природозащитници обаче настояват за въвеждане на двуинстанционно обжалване.

В дневния ред на парламента за днес са включени още докладите за дейността на Омбудсмана на Република България през 2020 г. и 2021 г. и продължение на дискусията на първо четене по Законопроекта за българския език, внесен от "Възраждане".Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"