Предприемат ли се мерки за предотвратяване на криза с доставките на газ през зимния период?

Общество

20-07-2022, 15:36

Снимка:

pixabay

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

КЕВР изисква спешно информация от „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и „Газов Хъб Балкан“

КЕВР изисква спешно информация от „Булгаргаз“, „Булгартрансгаз“ и „Газов Хъб Балкан“ за мерките, които предприемат за предотвратяване на криза с доставките на газ през зимния период. Данните са необходими във връзка с утвърждаване на цената при минимални разходи, в това число и за август, съобщиха от регулатора.

Eто какво гласи съобщението на КЕВР:

На свое заседание Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което изиска спешно информация от държавните дружества относно мерките, които предприемат за предотвратяване на криза с доставките на газ през зимния период.

С оглед гарантиране сигурността на доставките и спазване принципа на прозрачност, Комисията задължи Обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да публикува информация за необходимите и неосигурени месечни количества природен газ, както и необходимите капацитети през трансгранични съоръжения за пренос до българския пазар за покриване на потреблението за периода на следващите 12 месеца. По този начин всички пазарни участници ще имат необходимата информация и достатъчно време, за да предоставят най-добрите си оферти към „Булгаргаз“ ЕАД. Общественият доставчик следва да подържа тази информация актуална на своята интернет страница и на информационната платформа на Газов Хъб „Балкан“ ЕАД.

„Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството си на Оператор на съоръжение за съхранение на природен газ, трябва да предостави информация за предприети от оператора мерки в случаите на резервиран и неизползван капацитет от ползватели, както и за нивото на запълване на подземното газово хранилище „Чирен“.

От газовата борса „Газов Хъб Балкан“ ЕАД се изисква да изпрати на регулатора информация за количествата природен газ, които Общественият доставчик е продал на всички проведени до момента на платформата търгове по Програмата за освобождаване на количества. 

С днешното решение Комисията изисква „Булгаргаз“ ЕАД да предостави и допълнителна информация във връзка с изпълнението на действащия договор за доставка с „Газпром експорт“, както и дали дружеството е предприело действия за претендиране на неустойки за едностранно прекратените доставки.

Исканата от дружествата информация трябва да бъде предоставена в срок до 27.07.2022 г., както и с оглед предстоящото административно производство за утвърждаване на цена на природния газ за м. август 2022 г.

Това беше решено на проведено вчера заседание, на което бяха обсъдени въпроси с определящо значение при формирането на цената, по която общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен