Правителството определи условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване

Политика

22-09-2022, 08:26

Снимка:

МС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Министерският съвет прие Решение за определяне на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване.

Съгласно правителственото решение, за осигуряване произвеждането на всички видове избори техническите устройства за машинно гласуване следва да се съхраняват на подходящо място (складови помещения или подобни), отговарящо на условията за достатъчно пространство за съхранение, инсталиране и тестване, разтоварване, разпределение и транспортиране на машините, както и на специфичните изисквания за съхранението им (температура, площ, осветеност и др.), определени от Централната избирателна комисия (ЦИК).

До осигуряването на подходящи помещения – държавна собственост, предназначени за съхранението на техническите устройства за машинно гласуване, се предвижда да се използват наети от Централната избирателна комисия за срок не по-дълъг от 2 години помещения – частна собственост, отговарящи на изискванията.

Министерство на вътрешните работи следва да осъществява външната охрана на помещенията, в които се съхраняват техническите устройства за машинно гласуване. ЦИК упражнява контрол върху съхранението на техническите устройства за машинно гласуване. Достъпът до помещенията се осъществява само с разрешение на ЦИК.

Решението предвижда още при осигуряване на помещения – държавна собственост, необходимите финансови средства за привеждането им в съответствие с посочените изисквания, да се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Приемането на правителственото решение ще позволи на Централната избирателна комисия да сключи нов договор за съхранение на устройствата в помещения – частна собственост, до осигуряването на помещения – държавна собственост.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен