НС реши в следващите четири години плавно да бъде увеличен акцизът на цигарите и тютюневите изделия

Политика

08-12-2022, 15:52

Снимка:

НС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Парламентът гласува на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се изменя и Закона за акцизите и данъчните складове

Народното събрание реши в следващите четири години плавно да бъде увеличен акцизът на цигарите и тютюневите изделия. Парламентът гласува на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се изменя и Закона за акцизите и данъчните складове.

Приетият акцизен календар предвижда специфичният акциз за цигарите да е 117,5 лв. за 1000 къса от 1 март 2023 г.; 126 лв. за 1000 къса от 1 януари 2024 г.; 134,5 лв. за 1000 къса от 1 януари 2025 г. и 143 лв. за 1000 къса от 1 януари 2026 г.

За пропорционалния акциз Народното събрание реши ставката да бъде 23,5 на сто от продажната цена от 1 март 2023 г.; 22 на сто от продажната цена от 1 януари 2024 г.; 20,5 на сто от продажната цена от 1 януари 2025 г. и 19 на сто от продажната цена от 1 януари 2026 г.

Размерът на акциза на цигарите не трябва да е по-малък от 185,50 лв. на 1000 къса от 1 март 2023 г.; 194 лв. на 1000 къса от 1 януари 2024 г.; 202,50 лв. на 1000 къса от 1 януари 2025 г. и 211 лв. на 1000 къса от 1 януари 2026 г., предвиждат измененията.

Народното събрание прие на първо четене изменения в Кодекса на труда, които предвиждат минималната работна заплата за следващата календарна година да се определя до 31 октомври на настоящата година и да бъде в размер не по-малък от 50 на сто от брутната средна заплата за страната за периода от дванайсетте месеца, предхождащи определянето й. Проектът за промени в Кодекса на труда е внесен от народни представители от ПГ "БСП за България".

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. Законопроектът е внесен от народни представители от ПГ "Възраждане" и цели да се облекчи режима при прекратяване на правото на ползване, като данъчно задължените физически и юридически лица бъдат освободени от подаване на данъчни декларации, а данъка да се установява служебно от длъжностните лица в общинската администрация, както това е регламентирано законодателно за други случаи. Вменява се задължение на службите по вписванията в седемдневен срок да уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратени вещни права върху недвижимите имоти.

На първо четене Народното събрание прие и изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър. В мотивите се посочва, че те целят създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи като основна предпоставка за създаване на имотен регистър. Нормативно се уреждат единната централизирана база данни на имотния регистър въз основа на дигитализация и индексация на всички хартиени архиви на вписани актове от 1900 г., както и електронните имотни партиди и електронните партидни дела, необходими за създаването на помощни партиди на имотите като предпоставка за преминаване към имотен регистър.

В началото на пленарното заседание председателят на Народното събрание Вежди Рашидов поздрави студентите по повод 8 декември като се обърна към депутатите с думите „Нека да честитим празника на нашите деца, млади хора, на всички български студенти и да им пожелаем да са живи, здрави и ученолюбиви.“Снимка на Деня

Щрихи от Плевен