Одобрен е проект на допълнително споразумение между министерствата на отбраната на България и Украйна

Политика

30-12-2022, 08:00

Снимка:

МО

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Допълнително споразумение между Министерството на отбраната на България и Министерството на отбраната на Украйна относно изменение на Споразумението между министерствата на отбраната на двете държави за безвъзмездното предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022 г.

Изменението касае отпадане на параграф 3 на чл.1 от Споразумението, подписано на 5 декември, в който се предвиждаше възможност списъкът с предоставяните вещи, представляващ Приложение № 1 към Споразумението, да бъде променян с решение на Министерски съвет по искане на украинската страна, само ако българската страна има такава възможност и за нея това е целесъобразно.

С проекта на Допълнителното споразумение се отчитат съображенията, изразени в процеса на обсъждане на законопроекта за ратификация на Споразумението от 5 декември 2022 г. в Народното събрание, свързани с целесъобразността от предоставяне на възможност Министерският съвет да взема решения относно промяна на списъка на предоставянето на въоръжение, техника и боеприпаси.

Предоставянето на последваща помощ на украинската страна ще се извършва с допълнителни споразумения към Споразумението от 5 декември 2022 г., които ще подлежат на ратификация от Народното събрание на Република България.

Предложената промяна е съгласувана с украинската страна, която е изразила съгласие.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен