НС възлага на МС да изготви всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.

Политика

31-01-2023, 15:50

Снимка:

НС

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Министерският съвет да изготви и внесе в Народното събрание в срок от три месеца всеобхватна и финансово обоснована програма за инвестиции в отбраната до 2032 година, реши парламентът.

Програмата да включва всички идентифицирани необходими отбранителни способности, които следва да бъдат достигнати до 2032 г., предвижда решението. Проектите за реализацията на отбранителни способности, чиято прогнозна стойност надвишава 100 млн. лв., следва да бъдат описани разделно. Проектите за реализация на отбранителни способности, чиято прогнозна стойност не надвишава 100 млн. лв., следва да бъдат обединени по пакети от способности, се посочва в решението.

В него е разписано, че в изпълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили Министерският съвет следва да внесе в Народното събрание проекти за инвестиционни разходи за всички отбранителни способности, чиято реализация надвишава 100 млн. лв. (придобиването на отбранителна способност по утвърдени стандарти, в това число боеприпаси, C41 системи, изграждане на прилежащата инфраструктура и т.н.).

Проектите за инвестиционни разходи трябва да включват обхват за придобиване на пълната отбранителна способност, военно-икономически анализ за придобиване, индикативна стойност и примерен график за изпълнение, приоритизация съобразно целите на силите и останалите проекти за реализация на отбранителните способности до 2032 г., възможности за развитие на стратегическо сътрудничество с държави членки на НАТО и ЕС, както и възможности за трансфер на технологии и индустриално сътрудничество.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване, с които се цели регулиране на обхвата на Националния рамков договор за медицинските дейности и условията и реда за работата на аптеките с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Националните рамкови договори вече трябва да съдържат изисквания за основните трудови възнаграждения на медицинските специалисти, работещи в лечебни заведения за болнична помощ в изпълнение на договори с НЗОК, които са не по-малко благоприятни от предвидените в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, предвиждат измененията. Договорите ще включват и методика за финансиране на медицински персонал в лечебни заведения, които извършват медицински дейности в отдалечени, труднодостъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината, както и в лечебните заведения за болнична помощ.

Парламентът прие на две четения в едно заседание промени в Закона за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд. Вносител е Министерският съвет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен