„Министър синтаксис” се дипломирала с уникална разработка върху бау-бау, мяу-мяу, грух-грух, туп, бух, пляс

Резюмето на дипломната работа на най-голямото недоразумение в новата ни политика и министър на младежта и спорта Марияна Георгиева „набира” фенове в социалните мрежи

Резюме от дипломната работа на спортния министър Мариана Георгиева набира фенове в интернет пространството. Трудът на Георгиева, станала известна с прозвището "министър синктаксис" заради екзактната си лексика, е озаглавен "Неезиковост и синкретизъм".

Резюмето бе публикувано на страницата на chronicle.bg, но може да бъде открито и на сайта на Littera et Lingua - електронно списание за хуманитаристика.

Както е записала самата Георгиева, в работата се представя неезиковата природа на тези експликати на емоциите, които присъстват в речта по аналогия на езиковите средства въз основа на фонирането като медиатор.

На простосмъртен език това означава, че основната тема в дипломната работа на Георгиева е значението на междуметията за речта. Министър синтаксис обръща внимание върху произхода и свойствата на звукоподражателните междуметия като: бау-бау, мяу-мяу, грух-грух или туп, бух, пляс, цамбур, тра-та-та-а, фиу-у, у-у. Според министъра те не са езиков ресурс, а част от неезикова семиотика.

Различни, според министър синтаксис, са междуметията, с които хората изразяват емоция: ох, ах, их, ех, у-у-у, уф, е-е-е, а-а-а, тюх, тц-тц-тц, о-о-о, и-и-и. С тях, според труда на Георгиева, хората изразяват по директен своето емоционално състояние. Спортният министър предлага ново схващане за "ах, ох и их". Според нея те трябва да се разглеждат не като междуметия, а като "езикови експликати".