Василев: След Решетников, "другарката" Нинова стъпи на втора мина с "Цанков камък"

Нинова бе ангажирана във всякакви проекти - като доверено лице на Овчаров, далеч извън формалната "външноикономическа дейност" за която отговаряше

В отговор на заканата на "другарката" Нинова ето и предизвикателство - твърдя, че проектът "Цанков камък" е ГРАНДкорупционен и моля да сигнализира за това австрийското правителство, което финансира проекта, чрез схема за изкупуване спестени емисии. Но иначе финансирането от консорциум от австрийски банки на проект, който е нарушил всички закони на проектното развитие, без никакъв контрол върху разходите и управление на рисковете, само може да вкара и банките и австийското правителство в проблеми по силата на екваториалните принципи - че са финансира корупционни схеми.
Нинова е била заместник министър на икономиката и енергетиката. Мога да потвърдя, че бе ангажирана във всякакви проекти - като доверено лице на Овчаров, далеч извън формалната "външноикономическа дейност" за която отговаряше.
Изобщо за втори път стъпва сама на мина - след лъжата с Решетников. Проектът "Цанков камък" с много труд беше заметен за да не се търси отговорност на Доган и Овчаров, а той е христоматиен за това какво е корупция - от начало до край.
Първо, изходните данни - геоложки са били противопоказни за хидро проекти - т.е. не е трябвало изобщо да се строи.
Второ, не са направени достоверни независими анализи и проувания. Няма достоверен финансов модел, защото той щеше да покаже, че проектът е прекалено рисков, приемания са фалшиви и няма да се изплати. Набързо и да строим, да харчим.
Трето, този проект никога няма да се изплати - такава е логиката на инфраструктурните проекти, които са с вечно отворена сметка и се трупа дълг, върху дълг. Тези двеста милиона лева, за които говори Петкова, че ще се изплатят през 2019 година, не се изплащат от приходи от Цанков камък, а от други приходи.
Това, че е започнат при предишното правителство не означава, че Овчаров и Нинова не са имали задължението да го спрат. А защо не са го спрели - да не става реч пак за тази корупция!?!

В отговор на заканата на "другарката" Нинова ето и предизвикателство - твърдя, че проектът "Цанков камък" е ГРАНДкорупци...

Публикувахте от Ilian Vassilev в 15 август 2017 г.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен