Залятата градска градина се връща към нормалният си вид (снимки)