Административният ръководител на СРП Невена Зартова: Очаквам нов ръст на ало-измамите

Политика

08-03-2023, 17:30

Снимка:

ПРБ

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Мария Кадийска, вестник „Телеграф“

Прокурор Зартова, какъв е ръстът на делата срещу пияни и дрогирани шофьори през последните 2 г.?

Ръстът на образуваните досъдебни производства за престъпления, свързани с управлението на МПС след употреба на алкохол и или наркотични вещества, е много сериозен тази година. През 2022 г. са образувани 1000 нови разследвания, което е с близо 32% спрямо 2021 г., когато те са били 762, и с цели 90% спрямо 2020 г., когато тези дела са били 526.

Колко са делата срещу пияни шофьори?

495 досъдебни производства са образувани през 2022 г. за шофиране след употреба на алкохол над 1,2 на хиляда.

Колко са делата срещу дрогирани шофьори?

Прави впечатление, че 505 от всички образувани дела през 2022 г. за шофиране в нетрезво състояние са за шофиране след употреба на наркотични вещества или техни аналози, което е над половината образувани досъдебни производства за миналата година.

Каква е причината за неспирния растеж на тези дела?

Според мен основната причина за сериозния ръст на този вид престъпления е малкият размер на наказанията. В Наказателния кодекс е предвидено, че шофьор, управлявал моторно превозно средство с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от 200 до 1000 лева.

Какви наказания обикновено получават такива шофьори?

Най-често наказанията са „лишаване от свобода“, като повечето са условни. През 2022 г. за престъпления, свързани с управлението на МПС след употреба на алкохол и или наркотични вещества, са наложени 661 наказания „лишаване от свобода“, като 82 от тях са ефективни. 620 души са лишени от право да управляват моторно превозно средство за определен период от време. Причината за условните присъди са чисто съдебно минало на обвиняемите и отново казвам - ниският размер на наказанията, които са предвидени в закона.

Каква трябва да бъде превенцията? Ако присъдите бъдат по-високи, ще я постигнат ли?

Ние от прокуратурата се надяваме именно на това. Точно затова и държим на промените за транспортни престъпления. Знаете, че предвид тревожния ръст на пътнотранспортните произшествия след употреба на алкохол и наркотици още през май 2020 г. прокуратурата внесе в Народното събрание експертни предложения за изменение и допълнение на Наказателния кодекс в частта за престъпленията по транспорта. През юни 2022 г. прокуратурата представи отново предложения за законови промени, които са от компетентността на Народното събрание. Част от идеите включват увеличаване на размера на наказанията за този вид деяния. Например - да се предвиди от 15 до 20 години „лишаване от свобода“ или „доживотен затвор“ за умишлено причиняване на смърт на едно или повече лица в случаите, в които престъплението е извършено при управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация над 2 на хиляда, при управление на превозно средство след употреба на наркотични вещества, при липса на необходимата правоспособност и при превишаване на разрешената скорост на движение с повече от 50 км/ч. Друго предложение - в случаите на управление на моторното превозно средство след употреба на алкохол (над 1,2 промила) или на наркотици, превозното средство да се отнема в полза на държавата.

Многократно прокуратурата е напомняла, че очаква реакция от институциите по внесените предложения за изменения на Наказателния кодекс и че всяко забавяне при предприемане на конкретни действия срещу престъпленията по транспорта би довело до все по-голям брой на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Сами виждате, че все още НК не е изменен, забелязва се и ръст на транспортните престъпления. Неведнъж станахме свидетели на инциденти с фатални последствия, причинени от водачи, употребили алкохол и наркотици. Силно се надявам, когато се събере Народното събрание след изборите през април, политиците да проявят воля и да обърнат внимание на тези така необходими изменения в Наказателния кодекс.

Ако се стигне до законова промяна за отнемането на автомобила на такива шофьори, това би ли било ефективна превенция?

Надявам се, че когато един ден наказанията станат по-сериозни, водачите ще се замислят, преди да седнат зад волана в нетрезво състояние и по този начин да бъдат спасени човешки животи. Отнемането на автомобила според мен би имало превантивен ефект. Сега сякаш витае едно усещане, че на шофиралите в нетрезво състояние ще им се „размине“ с глоба. Именно това трябва да се промени, да знаят хората, че ако не спазят закона, ще има адекватни последствия.

А има ли ръст на делата за домашно насилие през последните 2 г.? Какви са причините?

За съжаление тенденциите и в тази насока не са положителни. С над 10% са се увеличили досъдебните производства и преписките за случаи на домашно насилие. През 2022 г. в Софийската районна прокуратура са заведени по съобщения за осъществено домашно насилие, за закана с убийство и за нарушена заповед за домашно насилие 1518 преписки и досъдебни производства при 1356 за 2021 г. Новообразуваните преписки за периода са 1241, решени са 1180. Новообразувани досъдебни производства са 277. По 119 са били повдигнати обвинения. Решени са 369 досъдебни производства. С близо 29% е увеличен броят на решените досъдебни производства и преписки за този вид престъпления, има и увеличение на внесените в съда обвинителни актове - 35 за 2022 г., в сравнение с 25 за 2021 г. Предадени са на съд 72-ма, а 41 от тях са осъдени.

Причините са много, предимно социално-битови. Пандемията от Ковид 19, повишаването на инфлацията, понижаването на доходите, респективно покупателната способност на гражданите и оттам натрупването на напрежение у тях.

Жертвите на домашно насилие търсят ли прокуратурата?

Да, все повече от жертвите на домашно насилие се осмеляват, казано на житейски език, да се обръщат към полицията и прокуратурата тогава, когато е налице осъществено престъпление. През изминалите няколко години сякаш имаше едно притеснение и то възпираше жертвите да инициират наказателно производство. В последно време не е така. Трябва да се обърне внимание на това, че делата за домашно насилие са много трудно доказуеми, защото жертвите на насилие в голям процент от случаите се отказват от първоначалните си показания, а показанията на жертвата са 90% от доказателствата по тези дела. Бих искала да се обърна към жертвите на домашно насилие с призива да не се притесняват и да подават сигнали към прокуратурата или към органите на МВР. Това е първата крачка, която те трябва да направят, за да бъде извършителят заловен и наказан и веднъж тръгнали по този път, да не се отказват и да не променят показанията си.

Какви са начините жертви на домашно насилие да подадат сигнал в прокуратурата? Какво трябва да направят?

Сигнал може да бъде подаден директно в Софийската районна прокуратура на едно от приемните гишета в сградата на бул. „Ген. Михаил Д. Скобелев“ 23. Така получават входящ номер, по който могат да следят какво е развитието по техния сигнал.

Какво коства на Софийската районна прокуратура делото срещу прокурорския син Васил Михайлов? Създаде ли спокойствие у пострадалите фактът, че разследването е в София?

Мисля, че фактът, че делото се разследва в София, определено успокои пострадалите и техните близки. Както виждате, за няколко месеца, след като беше започнато разследването по сигналите срещу Васил Михайлов, прокуратурата вече има внесени два обвинителни акта срещу него, а до тях се стигна след много работа. Първото дело, което е с 8 деяния, е 12 тома, по него са разпитани 45 свидетели и са направени над 15 експертизи.

Колко станаха обвиненията срещу Васил Михайлов и за какво конкретно са те?

Обвиненията са общо 10 по 2 досъдебни производства, които вече са в съдебна фаза. Те са за нанасяне на средни телесни повреди и на леки телесни повреди по хулигански подбуди, за хулигански прояви и за закани с убийства.

Колко са досъдебните производства за купуване на гласове в София през последните 2 г.? Намаляват или се увеличават?

В София по традиция няма много такива дела, като че ли те са съсредоточени в по-малките населени места. По отношение на цифрите мога да кажа, че за последните 3 години, белязани от избори, най-много досъдебни производства за престъпления против политическите права на гражданите има образувани по отношение на изборите от 4 април 2021 г. за народни представители. Тогава са образувани 20 досъдебни производства и 6 души са привлечени към наказателна отговорност. През следващите избори на 14 ноември 2021 г. за Народно събрание бяха образувани 14 досъдебни производства, а за президент и вицепрезидент - 7. При вота през 2022 година беше отчетен значителен спад и бяха образувани едва 5 досъдебни производства.

Бумът на битовата престъпност доведе ли до ръст на дела, свързани с нея?

Така наречената „битова престъпност“ запазва водещото си място сред останалите престъпни деяния. През миналата година се отчита съществено увеличаване дела на регистрирани кражби в сравнение с предходната година. За грабежи делата са по-малко. Софийската районна прокуратура продължава усилията за подобряване борбата с битовата престъпност, като аз съм възложила като административен ръководител на директора на СДВР задължение за извършване на системни проверки за разкриване на престъпления, при акцентиране на противодействието на битовата престъпност. Софийската районна прокуратура съгласува със СДВР плановете за извършване на предстоящите проверки, включващи информация за местата на провеждане, както и техния предмет и обхват. При установяване на данни за извършено престъпление по време на проверките материалите се докладват незабавно в СРП. Така създадената и регламентирана организация има решаващо значение за подобряване ефективността на действията на органите на досъдебното производство при противодействие на т.нар. битова престъпност, която е поставена като приоритет в дейността на СРП.

Какъв е броят на досъдебните производства по т. нар. ало-измами? Каква е равносметката при тях през последните 2 г.?

В Софийската районна прокуратура е имало години, през които не е образувано нито едно досъдебно производство за така наречените ало-измами. През 2021 г. новообразуваните дела са 7, през 2022 г. са 13, което е почти двойно повече. Очаквам, че в края на 2023 г. ще бележим нов ръст. Откакто закриха Специализираната прокуратура, се забелязва ръст в цялата страна на така наречените дела за телефонни измами. Ръководството на прокуратурата неведнъж предупреди, че закриването на една добре работеща структура ще доведе до много голямо завишаване на забравени престъпления и именно на това ставаме свидетели сега.
Снимка на Деня

Щрихи от Плевен