Има огромен натиск върху нашите депутати и кметове, огромни пари се предлагат