RDMK, Teddy Katzarova & Дичо - Агресия

Насилието в училище и не само, има много лица. От всеки един от нас зависи, дали ще живеем един по-хубав живот, всички с различията си! Палец нагоре, ако сте #противнасилиетовучилище #противнасилието