Реклама

 

[email protected][email protected];
телефон: +359 898 40 50 54

 
РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА:

 

Онлайн новинарският портал  Bulgariautre.bg, обединяващ сайтовете Blagoevgradutre.bg, Varnautre.bg,  Ruseutre.bg, Plevenutre.bg, Velikotarnovoutre.bg и Lifeonlline.bg, предоставя:

- Възможност за закупуване на брой импресии или седмични пакети. 
- Възможност за комбиниране на различни позиции в един сайт според посланието.
- Възможност за комбиниране на реклама в няколко сайта според обхвата на бизнеса. 
- Възможност за комбиниране на реклама, ПР и нестандартно присъствие.

- Аргументирано ценообразуване и гъвкаво договаряне на условия за работа.

Доверете се на нашите консултанти за индивидуални предложения за информационно и рекламно обслужване в сайтовете на AMG.

 

Условия и ред за отразяване на предизборната кампания за провеждане на Избори за Народно Събрание на 2 април 2023 г.

 

Предизборната кампания  за  Избори на Народно Събрание на  2 април 2023 г. започва от  00:00 ч. на 3 март (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24:00 ч. на 31 март 2023 г. 

Съгласно изискванията на Изборния кодекс, “АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП” ЕООД регистрира в ЦИК и Сметнатта палата ценовата си листа за избори за Народно събрание на 2 април 2023г.

“АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП” ЕООД предоставя  на партиите, коалициите и инициативните комитети възможност за платено отразяване на предизборната им кампания при едни  и същи условия и цени в онлайн новинарския портал  Bulgariautre.bg, регионалния новинарски сайт Plevenutre.bg и лайфстайл изданието Lifeonlline.bg.


ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА НА ИЗБОРИ ЗА НС НА 2 АПРИЛ 2023

Стандартна реклама - цена по действаща Рекламна тарифа 

Политически ПР - цена по действаща Рекламна тарифа +50%

Всички отстъпки, упоменати в рекламната тарифа, остават в сила.

Цените по тарифа са без включен ДДС и са платими 100% авансово, най-малко 1 пълен работен ден преди излъчването.

 

Предоставените цени не надвишават средните пазарни цени за търговска рекллама през последните шест месеца преди началото на изборната кампания.

Всеки агитационен материал трябва да съдържа недвусмислено послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

На всеки агитационен материал се посочва лицето, което го издава (партия, коалиция от партии, инициативен комитет).

Агитационните материали се публикуват само на български език. 

В материалите не може да се използват химнът, гербът и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и/или изображения.

Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на етнически, расов или друг признак.

Всеки материал следва да бъде издържан в съответствие със законите на Република България.

Информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, съгласно изискванията на Изборния кодекс, се обявява на страницата https://bulgaria.utre.bg/about/3-reklama.


За контакти:

[email protected][email protected];
телефон:  +359 898 40 50 54

 

Обявяване на договорите във връзка с предизборна кампания за Народно Събрание на 2 април 2023 г., по смисъла на чл. 180 от ИК

Партия/коалиция/инициативен комитет: ПП ГЕРБ - Плевен
Предмет на договора: ИО
Срок на договора: 31 март 2023г.
Онлайн новинарски услуги, в които ще се разпространяват договорените форми: ПР публикации
Общата стойност в лева без ДДС: 997,50 лв.