Реклама

 

[email protected][email protected];
телефон: +359 2 854 80 92; +359 898 40 50 54

 
РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА:

 

Онлайн новинарският портал  Bulgariautre.bg, обединяващ сайтовете Blagoevgradutre.bg, Varnautre.bgRuseutre.bg, Plevenutre.bg, Velikotarnovoutre.bg и Lifeonlline.bg, предоставя:

- Възможност за закупуване на брой импресии или седмични пакети. 
- Възможност за комбиниране на различни позиции в един сайт според посланието.
- Възможност за комбиниране на реклама в няколко сайта според обхвата на бизнеса. 
- Възможност за комбиниране на реклама, ПР и нестандартно присъствие.

- Аргументирано ценообразуване и гъвкаво договаряне на условия за работа.

Доверете се на нашите консултанти за индивидуални предложения за информационно и рекламно обслужване в сайтовете на AMG.
РЕКЛАМА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021г.

 
Начало на предизборната кампания: 15 октомври 2021г.
Край на предизборната кампания: 24:00 ч. на 12 ноември 2021г.

При провеждане на нов избор предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент приключва на 19 ноември 2021 г. в 24:00 часа.

 
Съгласно изискванията на Изборния кодекс, “АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП” ЕООД регистрира в ЦИК и Сметнатта палата ценовата си листа за Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание на 14 ноември 2021г.

Онлайн новинарският портал  Bulgariautre.bg, обединяващ сайтовете Blagoevgradutre.bg, Varnautre.bgRuseutre.bg, Plevenutre.bg, Velikotarnovoutre.bg и Lifeonlline.bg, предоставя едни и същи условия и цени на всички кандидати - партии, коалиции от партии, инициаттивни комитети, регистрирани за участие в изборите, насрочени за 14 ноември 2021г.ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА НА ИЗБОРИТЕ НА 14 НОЕМВРИ 2021:


Стандартна реклама - цена по действаща Рекламна тарифа
Политически ПР - цена по действаща Рекламна тарифа +50%
Всички отстъпки, упоменати в рекламната тарифа, остават в сила.
Цените по тарифа са без включен ДДС и са платими 100% авансово, най-малко 1 пълен работен ден преди излъчването.

Предоставените цени не надвишават средните пазарни цени за търговска рекллама през последните шест месеца преди началото на изборната кампания.

Всеки агитационен материал трябва да съдържа недвусмислено послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление.

На всеки агитационен материал се посочва лицето, което го издава (партия, коалиция от партии, инициативен комитет).

Агитационните материали се публикуват само на български език.

В материалите не може да се използват химнът, гербът и знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и/или изображения.

Материалите не може да съдържат дискриминация, основана на етнически, расов или друг признак.

Всеки материал следва да бъде издържан в съответствие със законите на Република България.

“АЛТЕРНАТИВ МЕДИЯ ГРУП” ЕООД обявява на страницата Bulgariautre.bg/РЕКЛАМА информация за договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, съгласно изискванията на Изборния кодекс.