С черешовото топче напред! България отвръща на удара II