Кога полицията ще започне да пази реда, а не властта?