Завърши основният ремонт на северните спортни зали на стадион „Ивайло“ във Велико Търново