Новини с таг министерство на финансите

Предвижда НАП да може да предоставя информация за наличие или липса на задължения на други компетентни органи по служебен път

Над 1,1 млн. лв. ще спести бизнесът годишно от една от предлаганите промени в Данъчно-осигурителния про...

Животът | 25-08-2017, 12:18 | plovdivutre.bg

Делегацията ще присъства на срещи със Съветите на управителите на Групата на Световната банка и на МВФ

Правителството определи състава на делегацията, с която България ще участва в редовните годишни срещи н...

Политика | 24-08-2017, 06:03 | Дани Стоянов

Само за месец юли спрямо юни има преизпълнение от 200 милиона лева

Близо 2 млрд. лева е излишъкът в бюджета към месец юли тази година, съобщи зам.-министърът на финансите...

Портфейл | 10-08-2017, 07:08 | Дани Стоянов

Харчовете за първите седем месеца на тази година са с около 1 милион по-големи от миналата година

Хазната е препълнена - ще отчете финансовият министър на правителственото заседание, предава Нова Телев...

Политика | 09-08-2017, 09:47 | Дани Стоянов

Над 300 млн. лева от формирания външен дълг се дължи на СО

Повече от половината от общините са с просрочени задължения за това шестмесечие. Общият размер на забав...

Портфейл | 07-08-2017, 13:05 | Дани Стоянов

Данъчните постъпления нарастват номинално със 7,8 %, спрямо юни 2016 година

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа...

Портфейл | 01-08-2017, 07:11 | Дани Стоянов

"България Ер“ и Летище София са извън компетенцията на НАП

Няма данни за наличие на непогасени публични задължения на националния въздушен превозвач “Българ...

Портфейл | 28-07-2017, 14:56 | Дани Стоянов

Става дума за около 30 милиона лева, МФ е в готовност веднага да ги предостави

Парите ще бъдат получени накуп от служителите за всички натрупани години от 2011 до 2015 . Това каза пр...

Политика | 13-07-2017, 11:10 | Дани Стоянов

Общо до момента в бюджета са върнати 1,175 млрд. лв.

Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) извърши частично предсрочно погасяване в размер на...

Портфейл | 11-07-2017, 12:12 | Дани Стоянов

Пред страната ни няма други големи плащания по външния дълг до 2022 година

България е и сред страните, които са отбелязали най-голямо намаление на държавния дълг. Българският дъл...

Портфейл | 10-07-2017, 16:45 | Дани Стоянов

Министерството на финансите погаси главницата и лихвите по емисията еврооблигации с падеж 9 юли 2017 г.

Министерството на финансите нареди плащане на 990,375 млн. евро в полза на държателите на петгодишни ев...

Портфейл | 07-07-2017, 14:27 | Дани Стоянов

Много от туристите у нас идват с цел пазаруване

Решението на правителството в следващите години да направи всички разплащания в размер на над 1000 лв....

Портфейл | 26-06-2017, 09:28 | Дани Стоянов

Приходите от преки и непреки данъци растат в сравнение с миналата година

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа...

Портфейл | 01-06-2017, 08:09 | Дани Стоянов

Няма риск за публичните финанси

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) обсъди и одобри „Оценката на стабилностт...

Портфейл | 24-05-2017, 15:44 | Дани Стоянов

"Видяхме доста коментари и доста предположения"

"От образованието ГЕРБ няма да отстъпи, от Министерство на финансите също. Министър-председателят е Бор...

Политика | 23-04-2017, 18:44 | Дани Стоянов