Новини с таг правилник

10 февруари е крайният срок, който граждани и общинска администрация определиха за всички желаещи да по...

Животът | 05-02-2022, 08:00 | Ruseutre.bg

Парламентът недопустимо разширява контрола на законодателната над съдебната власт

Главният прокурор на Република България внесе в Конституционния съд на Република България искане за о...

Политика | 23-08-2021, 16:01 | bulgariautre.bg

Предложението бе прието единодушно с 39 гласа „за“ на присъстващите общински съветници в залата

Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния кале...

Спорт | 30-07-2020, 14:26 | plevenutre.bg

С 39 гласа „за“ и 1 „въздържал се“

С 39 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие Правилник за...

Мисия | 19-12-2019, 11:52 | plevenutre.bg

Целта е да се разграничи процедурата за провеждане на търг за съседни имоти от тази за общите търгове

Министерският съвет прие изменения в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на...

Мисия | 13-12-2019, 07:10 | plevenutre.bg

За председател на комисията Общинският свет на Плевен избра Илиян Йончев /БСП за България/

Петчленна комисия към Общински съвет - Плевен, има за задача да изработи проект за Правилник за организ...

Животът | 15-11-2019, 12:09 | plevenutre.bg

Изменя се Правилникът за издаване на български лични документи

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на български...

Животът | 06-11-2019, 13:38 | plevenutre.bg

Това съобщават от правителствената пресслужба

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи....

Мисия | 18-08-2019, 06:49 | plevenutre.bg

Министерският съвет прие промени

Министерският съвет прие промени в Правилника за издаване на българските лични документи. Правителстве...

Мисия | 21-06-2019, 10:38 | plevenutre.bg

Доразвива се новата правна рамка за защита на правата на хората с увреждания и се уреждат областите и средствата за оказване на подкрепа

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания. С него се доразвива новата...

Животът | 31-03-2019, 07:08 | plevenutre.bg

Общата численост на предприятието се определя с решение на местния парламент, а длъжностното разписание се утвърждава от кмета

Новият Правилник за организацията и дейността на Общински медиен център - Плевен, приет от Общинския съ...

Мисия | 15-03-2019, 15:57 | plevenutre.bg

Решението бе прието с 32 гласа „за“, 1 гласува „против“, 5 „въздържал се“

Нов Правилник за дейността на общинско предприятие „Център за градска мобилност”, прие Общи...

Мисия | 26-09-2018, 10:54 | plevenutre.bg

Активният контрол ще продължи до края на ваканцията

Традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!” се провежда...

Новините | 16-06-2018, 10:10 | dobrichUtre.bg

Да се удължи времето за изказвания на общинските съветници

Новият правилник за дейността на Общинския съвет в Стара Загора вече е внесен за разглеждане в местния...

Заралии | 12-04-2018, 17:59 | starazagorautre.bg

Той е съобразен с всички актуални промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация

С пълно мнозинство общинските съветници в Ценово приеха изменения и допълнения към досега действащия Пр...

Новините | 28-02-2018, 16:11 | Русе утре