Депутатите ще гласуват правилника си за работа

Политика

02-11-2022, 09:27

Автор:

Bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Депутатите да обсъдят и гласуват Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, приет от временната комисия, предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание, публикувана на интернет страницата му.

Част от промените предвижда ръководителите на спецслужби да бъдат изслушвани ежемесечно на председателски съвет в парламента.

Министерският съвет да изпраща до Народното събрание незабавно след приемането им всички актове, които са класифицирана информация и не подлежат на обнародване, когато се отнасят до периодични доклади на службите за сигурност, назначаване и освобождаване на ръководители на спецслужбите и др., реши комисията вчера.

Под "присъстващи“ при явно гласуване ще се разбира броят на народните представители, които са регистрирани при последната, преди гласуването, проверка на кворума. Под "присъстващи" при тайно гласуване се разбира участвалите в гласуването народни представители.

Решенията на постоянните комисии се приемат с мнозинство от присъстващите, но само, ако за решенията са гласували не по-малко от една трета от членовете на комисията Гласуването е лично.

Всеки законопроект ще преминава през оценка за въздействието и върху българите, и българските граждани, живеещи извън Република България, предвижда друга промяна.

Комисията по конституционни въпроси ще извършва наблюдение и анализ на законодателството за съответствие с принципите и нормите на Европейския съюз и международните норми за защита на правата на човека и основните свободи. Нейното председателство ще е на паритетен принцип, както е при комисията за контрол над спецслужбите.

Временната комисия вчера отхвърли предложението на "БСП за България" да отпадне част от разпоредбата, която регламентира, че депутатите получават възнаграждението си само по банков път.

В дневния ред на днешното заседание се предвижда също изслушване на служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев във връзка с обявеното увеличение на трудовите възнаграждения в системата на здравеопазването от предходното правителство.