Новини с таг салдо

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2017 г. са в размер на 35 315,2 млн. лв. или 99,6% от годишните разчети

Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показат...

Портфейл | 08-02-2018, 06:14 | Дани Стоянов

Спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с близо 2,2 млрд. лева

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по консолидираната фиск...

Портфейл | 01-02-2018, 09:43 | Дани Стоянов

Депутатите утвърдиха рамката на бюджета на НЗОК за 2018 г., която е с балансирано салдо

Парламентът прие 27 млн. лв. допълнително в бюджета на НЗОК за 2018 г. за медико-диагностична дейност,...

Политика | 29-11-2017, 20:50 | Дани Стоянов

Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2017 г. са в размер на 17 481,8 млн. лв.

Министерският съвет одобри внесената от министъра на финансите информация за касовото изпълнение на дър...

Портфейл | 09-08-2017, 15:33 | Мила Иванова

Основни приоритети в политиката на МЗХ през 2017 г. ще бъдат стимулиране на изоставащи в развитието си сектори

През първото полугодие на 2016 г. салдото в търговията с аграрни стоки бележи ръст от 8,8% на годишна б...

Политика | 07-12-2016, 13:31 | Мила Иванова