Съдът отмени варненската такса "прокопаване"

Архив Варна

21-07-2010, 08:13

Снимка:

СНИМКА: ВИОЛЕТА РУСКОВА

Автор:

varnautre

Всичко от Автора

Варненският административен съд отмени такса прокопаване, която бе въведена с наредба на Общинския съвет в морския град.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.
Делото бе заведено от адвокат Константин Парчев, представляващ енергийни и телекомуникационни фирми, работещи на територията на община Варна. Те не бяха доволни от текстове в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Варна, които бяха приети с решение на Общински съвет Варна под № 1976-4-3 от 17-и февруари 2010 г.

След промяната бяха въведени такси за прокарване през имоти - общинска собственост, на електрически и телефонни кабели, водопроводи и канализации, топлопроводи и газопроводи и т.н.

Общинските съветници, съобразявайки се с предложение на кмета, определиха цени за „Учредяване на право за преминаване през чужд поземлен имот за издаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура”. За тези, касаещи топлопроводи и газопроводи, трябва да се заплаща по 30 лв. на линеен метър, а за електрически кабели – 12 лв./л. м. На сесията бяха приети и други цени за прокарване на инженерна инфраструктура - за водопровод и канализация – 21 лв./л. м., а за телефонни кабели – 12 лв. на линеен метър.
Сега общината ще трябва да се бори пред Върховния административен съд, за да запази таксите си.