240 язовира в Бургаско, 36 потенциално опасни, ситуацията е под контрол

Архив Бургас

15-02-2012, 16:20

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Константин Гребенаров участва в работна среща организирана от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Вземането на превантивни мерки за недопускане възникването на бедствени ситуации и човешки жертви във връзка с очакваните валежи и снеготопене, стават основен ангажимент на областните управители и кметовете, стана ясно от Решение 130/10.02.2012 година на Министерски съвет. Сред отговорностите, които възлага решението са създаване на организация за наблюдение на язовирите, оповестяване и извеждане на населението при възникване на опасност от наводнение, спешни действия за осигуряване на проводимост на критични участъци по речните корита и съоръжения, както и предприемане на мерки за укрепване на защитните такива. Губернаторите и кметовете ще наблюдават също така дали собствениците или ползвателите на язовири изпълняват предписанията за източване на водоемите до минимален безопасен обем. 

Днес областният управител Константин Гребенаров участва в работна среща по темата, организирана от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по време, на която стана ясно, че  потенциално опасните язовири в страната са 11 и нито един на територията на област Бургас.

Общият брой на язовирите в областта е 240, от които 36 потенциално опасни, но само при екстремални условия, като обилно снеготопене в следствие на продължително затопляне през зимния сезон. Утре областният управител Константин Гребенаров свиква среща с всички отговорни институции за разпределяне на ангажиментите.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен