108 800 лв. е завишена рамката на бюджета в Приморско

Архив Бургас

16-02-2012, 13:00

Снимка:

община Приморско

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

За финансиране по 4 проекта ще кандидатства общината.

Бюджетът на община Приморско за 2012 г. ще е 16 287 639 лева. По предложение на общинските съветници заложената в проектобюджета рамка е завишена със 108 800 лева.

 Морската община ще кандидатства с проекти по 4 финансиращи програми. Два от проектите ще бъдат внесени в "Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г." Администрацията се надява да получи 2 млн. лева за саниране на гробищните паркове във всички населени места на територията й, където да изгради нови алеи, чешми и параклиси. Другият проект по тази програма ще бъде насочен към мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки".

 Ще бъде разработен и проект по ОП "Регионално развитие 2007 - 2013 г.", чрез който ще се подкрепи развитието на регионалния туристически продукт и маркетинга на дестинациите. По проект "Красива България" е изготвено предложение за финансиране ремонта и реконструкцията на Дома за възрастни хора с увреждания в Ясна поляна. Проектите по тази програма изискват съфинансиране, затова от бюджета ще бъде заделена сума, съответстваща на 20% от спечелената субсидия.

 Със собствени средства общината ще проектира и ще изгради музей в Приморско.

За целта от бюджета са заделени 30 000 лева. С 15 000 лв. собствени средства ще бъде извършен и ремонт на поликлиниката.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен