Общини и държава с общи усилия за развитието на Странджа

Архив Бургас

16-02-2012, 16:59

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

В рамките на една година ще се подготвя дългосрочната стратегия за развитие ва региона.

По 10-годишна стратегия за развитието на Страндж като място за целогодишен туризъм ще работят кметовете на Царево, Малко Търново и Средец. За да се популяризира региона и да се развие нов управленски модел трите общини ще получат политическа и институционална подкрепа от Министерството на физическото възпитание и спорта, регионалната служба по заетост, регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас. 

Дългосрочната стратегия тряба да бъде готова до края на следващата година.

Пилотния проект за местно развитие "Странджа" се реализира в рамките на регионалната програма за културно и природно наследство в Югоизточна Европа към Съвета на Европа.

Ползата за трите общини е, че ще се повиши капацитета им в работа с европейски проекти. Подобни програми се реализират в Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Румъния, Сьрбия, Хърватия и Черна гора. „Обезлюдяването и безработицата е основен социален проблем за Средец. Намиране на постоянна работа и осигурянаве на доходи за нормален живот е на дневен ред при нас, затова се надяваме, че този проект ще подобри жизнения стандарт и ще привлече нови инвестиции, имаме и много голям потенциал за целогодишна туристическа дестинация”, обясни след днешната работна среща зам. –кмета на Средец Милена Чечева.

Според кметът на Царево пък този проект ще бъде идеална възможност за сверяване на часовниците с останалите европейски градове, където тази практика за работа по съвместни проекти е успешно прилагана.

„Странджа не може да се разглежда като ангажимент на една лии друга община, ето защо е добре, че обединяваме усилия и неминуемо този проект ще има успех”, каза още Георги Лапчев.

Проектът ще се реализира в 4 града и 55 села, с население от 21 300 души и ще представлява практическо приложение на принципа на децентрализация, обясни Екатерина Иванова, национален координатор на проекта.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен