Готов е индикативният график за прием на проекти по ПРСР

Архив Пловдив

20-02-2012, 16:08

Автор:

Иван Иванов

Всичко от Автора

Публикуването на примерни срокове за кандидатстване по мерките ще улесни кандидатите да планират по-добре подготовката на проектите.

Индикативният график на Фонд „Земеделие” за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2012 беше одобрен от Министерството на земеделието и храните. Публикуването на примерни срокове за кандидатстване по мерките ще улесни кандидатите да планират по-добре подготовката на проектите.

Това ще помогне и броят на постъпилите заявления по дадена мярка да бъде съобразен в максимална степен с административния капацитет на Разплащателната агенция. Графика можете да намерите на интернет страницата на ПРСР www.prsr.bg – в менюто „Нормативна база”, а също и на официалния сайт на фонда www.dfz.bg в „Програма за развитие на селските райони”> „Мерки”.

Предложените периоди на прием по мерките 112, 121 и 321 са съобразени с предложението за прехвърляне на средства към бюджетите на тези мерки в 7-то изменение на ПРСР, както и с индикативния срок на Европейската комисия за разглеждането и одобрението му.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен