Общинската администрация в оптимизиран вариант

Архив Бургас

21-02-2012, 15:17

Снимка:

burgas.bg

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Предложението на кмета Димитър Николов за промени в общинската администрация се приеха с 42 гласа "за" и един против.

С 42 гласа „за” новата структура на общинска администрация, предложена от кмета Николов се прие от общинските съветници.  По време на разглеждането й днес от местния парламент, точката в дневния ред предизвика бурни и неприлични коментари от страна на съветниците от НФСБ.

Според предложените промени ще бъдат запазени териториалните дирекции в досегашната им структура. Те обаче ще поемат по-голям обем от работа.  Дирекция „Местни приходи от данъци и такси” ще бъде разделена на три отдела, предвид натоварения режим на работа там.  А структурата на дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност" ще бъде оптимизирана.

Представянето и популяризирането на Община Бургас, като атрактивна дестинация налага отдел „Туризъм" да влезе в структурата на дирекция „Култура, маркетинг и връзки с обществеността".

Друго решение на общинските съветници е строителството и управлението на аквапарк и модернизиране на парк „Езеро" да бъдат поверени на частни инвеститори. Идеята е това да стане под формата на  концесия. Ще стартира и процедура по концесията на ветрогенераторен и фотоволтаичен парк.

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен