Кражбата на GSM N1 сред престъпленията от момичета

Архив Бургас

13-03-2012, 19:48

Снимка:

monitor.bg

Автор:

Славея Стоянова

Всичко от Автора

13 са хулиганските прояви за изминалата година, а тези с умишлено нанесена телесна повреда – 10 като и в тази графа момичета са по-активни, сочи още обобщената справка.

Кражбите, най-често на мобилни телефони, са на първо място сред престъпленията, извършени от непълнолетни момичета.

Да задигнат нещо от МОЛ или голям хипермаркет също е сред начините младежите да попаднат под закона, сочи годишния доклад на местната комисия за борба срещу противообществените  прояви на малолетните и непълнолетните. Според данните има сериозен ръст на престъпленията, извършени от непълнолетни  момичета спрямо предходната година.

13 са хулиганските прояви за изминалата година, а тези с умишлено нанесена телесна повреда – 10 като и в тази графа момичета са по-активни, сочи още обобщената справка.

Общо 60 са непълнолетните, осъдени за криминални престъпления, като 2 момчета изтърпяват ефективна присъда,  7 са осъдени условно, а 31 са с пробация.

„Имаме 2 деца в социален интернат, 2 във възпитателен и едно дете в поправителен дом, чието развитие продължаваме да проследяваме, като имаме готовност да продължим да работим с тях, ако бъдат върнати на наша територия” ,  каза Антоанета Димчева, секретар на комисията.

94 деца пък са изпаднали от образователната система през  миналата година. За 2010 те са били едва 36.

 34 родители  са отнесели акт, за това че не пускат отрочето си на училище. Глобата започва от символичните 20 лв. и достига до 200. Често обаче дори и тази сума е непосилна за семейството. Обикновено родителите не работят и комисията трудно събира дължимото. Други пък дори обжалвали санкцията.

Най-трудна е работата с децата от друг етнически произход. Преди да предприемат по-сериозни мерки членовете на комисията  пращат писмо. Много от родителите обаче са неграмотни, налага се повторно уведомяване, този път устно. Семейството често реагира враждебно, стига се до заплахи и намеса на полицията.

Комисията е попадала и на деца, без акт за раждане. Засичали детето когато извърши престъпление, но установявали, че няма ЕГН и други  лични данни. Така издирвали майката и тя дава данни къде е родено детето,  за да могат да се изкарат документите и след това да започнат работа с него.

Най-голям резултат дава  работата с възпитателен надзорник, отчитат още в доклада си от комисията.  За миналата година на 43 деца са назначени такива срещи. Ако обаче именно семейната среда тласка детето към престъпления, комисията сезира прокуратурата за настаняване временно в институция.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен