Евродепутатът Мария Габриел прави анкета относно селскостопанската политика на ЕС

Архив София

11-09-2012, 10:58

Автор:

СофияУтре

Всичко от Автора

Може да видите и участвате в анкетата на следния адрес: http://www.food4.eu/bg/have_your_say/quest.html

Евродепутатът Мария Габриел приканва гражданите да изразят позицията си относно реформата на Общата селскостопанска политика на ЕС

В момента тече реформата на Общата селскостопанска политика и Европейският парламент, чрез продължителен демократичен процес, подготвя окончателния си отговор.

Българският евродепутат Мария Габриел от Групата на ГЕРБ/ЕНП, пълноправен член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, приканва земеделските производители и всички граждани като потребители да участват в този процес на демокрация чрез попълването на въпросник, а Европейският парламент ще събере отговорите и ще ги превърне в работен документ, който ще бъде използван в процеса на изготвяне на политиката.

Въпросникът, който е на разположение на гражданите на 27-те държави-членки на ЕС, е на следния адрес: http://www.food4.eu/bg/have_your_say/quest.html . Той се попълва и изпраща директно. Отговорите на въпросите са с общ характер и не предполагат дълбоко разбиране или предварителни знания относно Общата селскостопанска политика на ЕС.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен