Вижте данъците, които трябва да платим през октомври

Парите

01-10-2012, 00:00

Автор:

Plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Дирекция „Местни данъци и такси“ предупреждават пловдивчани за крайните срокове

На 30.10.2012 Г. изтича срокът за внасяне на втора, последна вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012 г., съобщават от Дирекция „Местни данъци и такси“ на Община Пловдив.

На 31.10.2012 г. изтича срокът за внасяне на четвърта, последна вноска на патентния данък за 2012 г.

Задълженията си могат да се погасят на касите на дирекцията на следните адреси в гр.Пловдив:

УЛ.”РАДЕЦКИ” № 18А – работно време с клиенти от 08.00 ч. – 18.30 ч.

УЛ.”КУКУШ” №1 -  район „Южен“ - работно време с клиенти от 08.00 ч. – 16.00 ч.

УЛ”ЦАР БОРИС ІІІ ОБЕДИНИТЕЛ”22А-район „Северен“ -работно време с клиенти от 08.30 ч. –16.30 ч.

УЛ.”ВЕЧЕРНИЦА”№ 1А–район „Западен“- работно време с клиенти от 08.30 ч.–16.30 ч.

УЛ. „ЛЕВ ТОЛСТОЙ” №2–район „Източен“-работно време с клиенти от 08.30 ч – 16.30ч.

БУЛ.”ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 63 – район „Тракия“ - работно време с клиенти от 08.00 ч.–16.00 ч. или по следната банкова сметка в ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53IORT73758402020000, BIC: IORTBGSF по съответния код за вид плащане.

Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК.

От Дирекция „Местни данъци и такси“ приканват всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.

Срещу некоректните платци ще бъдат предприемани действия, съгласно ЗМДТ и ДОПК за принудително събиране на  стари и текущи задължения.

Информация за размера, сроковете и начините на плащане на местните данъци и ТБО гражданите могат да получат на адрес: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. "РАДЕЦКИ" № 18 А и на телефони : 276-928; 276-917; 276-913; 276-922 - отдел "Обслужване", 276-946; 276-947; 276-948 - отдел "Приходи" както и на интернет страницата на Община Пловдив: www.plovdiv.bg.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен