Едва 13 семейства в Бургаско искат да са приемни родители

Животът

20-10-2012, 18:24

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

След години кампании броят на желаещите в областта да се грижат за деца в риск е много малък

Едва 13 са семействата, които на този етап са заявили желание да се грижат за деца в риск или такива без родители.

 

Само седем от тях реално са настанили в дома си нуждаещи се от услугата хлапета.

Тоа съобщи Тони Костова от Агенция Социално подпомагане в Бургас. От заявилите желание нови семейства, шест подлежат на проверка, преди да приемат в домовете си децата.

 

Тя се извършва от новоучредената комисия към социалната служба по приемна грижа. Задачата на инспекторите е да проверят средата на кандидатите, да ги проучат и да проследят първоначалните етапи от настаняването на детето в приемните семейства.

 

Комисиите се създават по места от началото на миналия месец, според промените в наредбата за приемна грижа. В структурата влизат освен психолози и родителите, които вече отглеждат деца от социалните институции в домовете си.