Почти половината българчета живеят в бедност

Общество

24-10-2012, 12:07

Снимка:

БГНЕС

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Около 1 млн. европейски деца живеят извън семействата си

Около 44% от децата в България живеят в бедност, а в Европа този процент е 20.

Попадането на децата в домове и институции е особено вредна за децата. Доказано е, че забавя развитието им и влошава тяхното благосъстояние.

Това каза Микела Коста, член на работната група по деинституционализация към ЕК.

Съвсем ясно е, че има много обезпокояващи фактори, все още бедността и социалната изолация са фактори за това децата да се озоват в системата на грижа, продължи Коста. По нейна информация около 1 милион деца в Европа живеят извън своето семейства.

Въпреки това институционализацията на децата в Европа е все още широко разпространена, това важи много за държавите от бившата съветска система, продължи Коста. Тя цитира и данни на ООН, според които в страните от Централна и Източна Европа около 600 000 деца живеят в резидентна грижа. Деинституционализация е възможна тогава, когато има воля да се осигурят добри форми на алтернативна грижа, заяви Коста.

В период на криза един много сериозен проблем са сериозните разходи на прехода от старата система към нова, продължи тя. "Затова деинституционализацията трябва да стане ключов приоритет на ЕС, с интелигентно използване на средствата могат да се финансират краткосрочни проекти, които могат да изпълнят дългосрочни цели", заяви Коста.