Пътуваме по-малко в чужбина

Портфейл

26-10-2012, 12:20

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

И по-малко чужденци идват при нас

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2012 г. са 334 000.

Регистрирано е намаление спрямо миналата година, съобщиха от НСИ.

В сравнение със същия месец на предходната година е отчетено намаление на пътуванията на български граждани към Сърбия , Турция и Гърция.

Същевременно се увеличават три пъти пътуванията към Австрия. Пътуваме повече и в Румъния, Испания и Германия.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 48.7%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 29.2%, и със служебна цел – 22.1%.

През септември 2012 г. посещенията на чужденци в България са 1 082.4 хил., което е с 33.9% по-малко в сравнение с миналата година.

Най-голям относителен дял от общия брой чужденци, посетили България, формират гражданите от Европейския съюз - 67.3%, следвани от гражданите от другите европейски страни - 25.7%. В сравнение със същия месец на предходната година посещенията на граждани от държавите - членки на Европейския съюз, намаляват с 1.9%. По-голямо намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Дания - с 16.2%, Финландия - с 16.2%, Нидерландия - с 15.1%, и Германия - с 10.2%.

Същевременно е отчетен ръст при посещенията на граждани от Испания - с 19.4%, Белгия - с 8.2%, Словения - с 8.1%, и Италия - със 7.1%. Нарастват посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 19.9%, като най-голямо е увеличението на посещенията от граждани на Украйна, Турция и Сърбия - съответно с 36.0, 34.3 и 22.5%. През септември 2012 г. преобладаващият дял на посещенията са с цел почивка и екскурзия - 50.2%, следвани от тези с други цели (вкл. гостуванията и транзитните преминавания) - 36.8%, и със служебна цел - 13.0%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 80.6% от посещенията на граждани от Русия, 78.0% - от БЮР Македония, и 72.3% - от Германия. Служебните пътувания са 35.9% от всички посещения на граждани от Италия, а с други цели са 80.0% от посещенията на граждани от Турция и 56.3% - от Румъния.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен