Археолози със спасителна операция в Стария Несебър

Туризъм

30-10-2012, 10:11

Автор:

Burgasutre

Всичко от Автора

Целта е пълното съхранение и проучване на античните находки в древния град

От средата на м. октомври 2012 г. започна спасителното археологическо проучване на терена на „Старата община” в Стария Несебър. Разкопките се финансират от Община Несебър, която ще бъде инвеститор на строителството на нова административна сграда. Разкопките се провеждат от Музей „Старинен Несебър” под научното ръководство на доц. Анелия Божкова -НАИМ – БАН и Петя Кияшкина -Директор на Музей „Старинен Несебър”. Проучванията се извършват във връзка с изискванията на чл. 147 от ЗКН и съгласно „Предписанията за опазване на територията на археологически резерват „Несебър”, информират от прсцентъра на местната администрация.

Макар че са в начална фаза, археологическите проучвания откриха следи от всички периоди от съществуването на многовековния град. Намерени са следи от монументални градежи от античността и средновековието, частично унищожени от по- късни постройки. Особено интересни са откритите два антични резервоара за съхранение на вода (цистерни), градени от камъни и обмазани  с дебела хидрофобна замазка. Тяхното проучване предстои и ще допринесе за  нови познания относно ежедневния бит и урбанизацията на жителите на антична Месамбрия. Подобни съоръжения са откривани случайно при свлачищни процеси по бреговете на полуострова, но нито една не е проучена чрез разкопки и не е публикувана. В проучвания терен се откриха и следи от най-ранното обитаване на града, което се свързва с тракийско население. Локализираните ями от периода на ранната желязна епоха (VІІІ-VІІ в. пр. Хр.) ще ни предоставят нови материални свидетелства за културата, бита и религията на най-древните обитатели на полуострова – траките.

Археологическите проучвания ще продължат до пълното изчерпване и документиране на археологическите останки.