Най-много се строи в София, Пловдив и Бургас

Региони

01-11-2012, 12:01

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Нараства строителството на жилищни и административни сгради

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради през третото тримесечие на 2012 г. са издадени в Бургас - 198, Пловдив – 125 и София - 110.

 

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в Бургас, Пловдив, Варна, София и Благоевград.

 

През третото тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 660 жилищни сгради с близо 1 400 жилища в тях и с 200 000 кв. м обща застроена площ.

 

Същевременно е регистрирано увеличение на започнатите административни сгради с 30.0%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 1.6%, докато общата им застроена площ намалява с 3.2%. В сравнение с миналата година по същото време броят на започнатите нови жилищни сгради е с 8.5% по-малко, а жилищата в тях - с близо 19%. Административните сгради също намаляват с 16.1%, докато другите видове сгради се увеличават с 4.1%.

 

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в София - 79 жилищни и 50 други сгради; Пловдив - 66 жилищни и 48 други сгради; София (столица) - 84 жилищни и 20 други сгради; Варна - 66 жилищни, 3 административни и 31 други сгради.