Новото депо за отпадъци ще бъде като завод

Мисия Бургас

13-11-2012, 16:07

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Модерното съоръжение ще обслужва девет общини в Бургаско

Съвременно съоръжение за обработка на отпадъците ще заработи от следващата година на териотрията на Бургас. Депото на практика ще изпълнява функциите на цял един завод за битови отпадъци.

Това съобщи шефът на отдел "Околна среда" към община Бургас - инж. Павлин Михов. Новото депо ще покрива всички европейски стандарти и ще бъде изградено според изискванията на вече действащия Закон за упрваление на отпадъците. 

По информация на инж. Михов съоръжението ще обслужва цели девет общини на територията на Бургас. Неговата първа копка ще бъде забита през следващата седмица. 
"Най-важните практики, които вече влизат в сила от юли месец, са разделно събиране на отпадъците, увеличаване на дела на рециклирането на строителните отпадъци и въвеждането на строги санкции за нетрегламентираното им изхвърляне, разделяне на биораградимите отпадъци и изграждане на площадки и пунктове, в които гражданите безвъзмездно да оставят своята стара битова техника, електроника, опасни отпадъци", разясни екоекспертът в общината.