Шистовият газ е шанс, да не го изпускаме

Най-доброто от печата

23-11-2012, 05:35

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Трябва да проучим наличните решения и възможните ползи

- Госпожо Тзавела, какво ви кара да мислите, че в България има шистов газ?

- Неотдавна Европейският център за енергийна и ресурсна сигурност съобщи, че Европа би могла да посрещне енергийните си нужди за 60 години, ако използваше алтернативни ресурси. Това силно ще намали зависимостта от внос в обозримото бъдеще. Нещо повече, всяко потенциално собствено производство на шистов газ би могло да допълва други конвенционални източници. Шистовият газ е голяма възможност на Европейския съюз, стига да го регулираме правилно. Не мисля, че България може да си позволи лукса да пренебрегне предизвикателствата. Ако вземем предвид нивото на богатство и на енергийна бедност и зависимост в страни като България и Румъния, шистовият газ има голям потенциал в тях. Според данните на българското правителство и на Евростат България плаща най-много в ЕС за своя газ. Като резултат от тежка зависимост на индексирани по петрола дългосрочни договори с “Газпром” и вътрешно регулиране на цените “Булгаргаз” продава на потребителите на загуба.
От опита на моята страна знам, че когато имаш ресурси и забавиш тяхното производство, икономиката усеща ефектите. В Гърция например ние знаехме от много години, че имаме огромни въглеводородни запаси в южното и югоизточното Средиземноморие, но едва наскоро, през икономическата криза, се заехме да формулираме стратегия как ще използваме този потенциал. Затова казвам, че България не бива да “затваря вратата” за възможността, която представя шистовият газ.

- Убедена ли сте, че проучването и извличането на шистов газ е безопасно и какви доказателства имате за това?

- Шистовият газ представлява бърз и разходно-ефективен начин да се намали зависимостта от други, по-замърсяващи минерални горива. Той може да играе значима роля в преобразуването на енергийното потребление, особено в страните, които използват много въглища за производство на ток. Научните данни, с които разполагаме за шистовия газ, са предимно от САЩ. Би било добре, ако имахме собствени данни, излизащи от ЕС, но, повтарям, не можем да го направим, ако кажем твърдо “не” на шистовия газ - без да претеглим всички “за” и “против”. Мога още да подчертая, че операторите, заети с извличане на шистов газ, имат задължението да се допитват до местните общности, преди да започнат каквито и да са дейности. Те са длъжни да пазят околната среда и да зачитат местните общности, като покриват вредите, преки или косвени, които потенциално могат да причинят.

- Как ще обясните, че Полша е единствената европейска страна, която радушно приема проучването за шистов газ?

- Полша има най-големите запаси от шистов газ в Европа За нея шистовият газ е свързан колкото с енергийната сигурност, толкова и с енергийното разнообразие. Полша вижда шистовия газ като потенциално предизвикателство, не като заплаха. Те са силно зависими от въглищата и газа от “Газпром”. Имайте предвид, че като резултат от бума на шистовия газ в САЩ втечненият природен газ беше отклонен към европейския пазар. Ако САЩ решат да одобрят молбите да се разреши износ на природен газ, това може да се окаже друг потенциален проблем за руската ценова стратегия, особeно предвид преговорите за цените на природния газ с Китай - Русия традиционно търгува, използвайки индекса на суровия петрол.

- На какво се основават страховете от шистовия газ в Европа?

- Като начало бих казала, че страхът има много общо с факта, че извличането на шистов газ и хидравличното разбиване са нови и следователно относително неизвестни в Европа. Ние, в Европа, трябва да започнем от нищо и да създадем наша собствена рамка. Обществените нагласи към развитието на шистовия газ се различават в държавите членки и някои отрицателни нагласи може би са причинени от липса на информация или от дезинформация. Следователно особено важно е за операторите на шистов газ в ЕС да се ангажират и да изградят силни взаимоотношения с местните общности на всеки етап от техните операции. Ако социалните и природните въздействия на шистовия газ не се адресират правилно, има много реална възможност публичното противопоставяне на сондажите за шистов газ и други типове неконвенционален газ да спрат неконвенционалната газова революция. Индустрията трябва да спечели общественото доверие, като покаже примерно поведение. Правителствата трябва да осигурят подходящи политики и регураторни режими.

- Колко би струвал шистовият газ в Европа и би ли могъл да се конкурира с конвенционалния газ?

- Трудно е да се каже колко ще струва шистовият газ в Европа, защото тук той още не се произвежда. Но ще има и други последици. 
Ето един пример: В момента Русия и Китай преговарят за цените на руския газ. Русия иска цени, индексирани по петрола. Ако индексацията изчезне от европейските газови договори, Русия не би могла да аргументира такава индексация в цените за Китай. Китай следователно има пряк интерес да инвестира в европейския шистов газ. Всяко потенциално мащабно развитие на шистов газ би могло да навреди на индексационната политика на “Газпром”. А иначе бих казала, че шистовият газ по-скоро би допълвал конвенционалните източници.

- Какво е положението в Европейския парламент по отношение на шистовия газ? Какво смятате, че трябва да направи Европа по този въпрос?

- Европейската комисия трябва цялостно да огледа и оцени съществуващите национални регулаторни рамки, преди ние да предложим ново законодателство. Сам по себе си шистовият газ може да не е панацея за енергийните проблеми на Европа, но трябва да проучим наличните решения и възможните ползи също толкова стриктно, както и потенциалните ефекти върху околната среда. Той е допълнителен източник на енергийно разнообразие и както Уинстън Чърчил е казал през 1912 г., всичко се свежда до “разнообразие, разнообразие, разнообразие преди всичко”.Нека не изпускаме този шанс.