Фискалният резерв е 6,6 млрд. лв. към края на октомври

Портфейл

03-12-2012, 10:33

Снимка:

БГНЕС

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Сумата на данъчните постъпления за периода е 17 807,9 млн. лв

Фискалният резерв към 31.10.2012 г. е в размер на 6,6 млрд. лв., а бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към октомври 2012 г. е отрицателно в размер на 74,2 млн. лева, съобщиха от Министерството на финансите.

То се формира от излишък по националния бюджет в размер на 477,0 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 551,2 млн. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на месец октомври са в размер на 22 127,3 млн. лв. или 77,0% от разчета към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2012 година. В сравнение със същия период на миналата година приходите отчитат номинален ръст от 7,8 % (1 608,6 млн. лв.). Това се дължи в най-голяма степен на ръста при косвените данъци, като увеличение има и при неданъчните приходи и помощите.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на октомври 2012 г. е 17 807,9 млн. лв., което е 82,5% от годишните разчети.

Приходите в частта на преките данъци са 3 213,0 млн. лв., а косвените данъци са в размер на 9 337,0 млн. лв.

Неданъчните приходи и помощите са 4 319,4 млн. лв., или 60,4% от разчета.

Разходите по КФП (включително вноската на Република България в общия бюджет на ЕС) към края на октомври 2012 г. възлизат на 22 201,6 млн. лв., което е 74,4% от годишния разчет.



Снимка на Деня

Щрихи от Плевен