Новост от НОИ: Изчисли си сам... пенсията

Общество

11-12-2012, 12:12

Снимка:

НОИ

Автор:

Bulgariautre

Всичко от Автора

Процедурата е подробно разписана в сайта на института

Изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията е новата електронна услуга, която от утре ще бъде достъпна чрез сайта на Националния осигурителен институт.

Тя е предназначена за хора, на които още не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст., обяви директорът на Дирекция "Пенсии" в НОИ Елина Чалъкова.

"Чрез тази услуга лицата, на които им предстои да се пенсионират, могат да вземат информирано решение дали да го направят или да продължат да работят", обясни Чалъкова.

Услугата е лесно достъпна, но изпълнението й изисква попълването на лични данни, чиято защита се осигурява чрез въвеждане на Персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от НОИ.

Служебно системата ще проверява коректността на въведените данни, които са свързани с продължителността на трудовия стаж, категорията труд, доход за избран 3-годишен период от последните 15 години от положения до 31.12.1996 г. стаж. Данните за стажа след 01.01. 1997 г. се извличат автоматично от регистъра на осигурените лица.

Продуктът не прави преценка на правото на пенсия според възрастта и осигурителния стаж на лицето, т.е. приема се, че има необходимите условия за пенсиониране.

Процедурата е подробно разписана в сайта.